19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY – WARSZTATY DLA RODZICÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie po raz kolejny przyłączył się do ogólnoświatowej kampanii „Rozmawiam, więc chronię” dla rodziców oraz „Być partnerem” – warsztat rozwojowy dla mężczyzn.

– Wspieramy ideę kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” – budowanie świata bez przemocy, świata bezpiecznego, pełnego miłości i szacunku do drugiego człowieka, szczególnie tego najmłodszego – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – W ramach tej kampanii zapraszamy rodziców na bezpłatne warsztaty prowadzone przez psychologów Punktu Interwencji Kryzysowej sopockiego MOPS.

Warsztaty odbyły się w Sali Konferencyjnej sopockiego MOPS przy al. Niepodległości 759 a. „Rozmawiam, więc chronię” – warsztat dla rodziców o tym, jak rozmawiać z dzieckiem o jego cielesności i bezpieczeństwie odbył się 14 listopada.

Większość rodziców uważa, że powinno się rozmawiać z dzieckiem na temat ewentualnych zagrożeń czy potencjalnie niebezpiecznych osób, ale jednocześnie obawia się takich rozmów, nie wiedzą jak się do nich zabrać, wahają się – czy to już, czy aby nie za wcześnie itp.

Jak zatem rozmawiać, aby nie wystraszyć dziecka i nie przeładować skomplikowanymi instrukcjami? Temu właśnie ma służyć warsztat, wychodzący od barier i blokad komunikacyjnych, a prowadzący do wspierania dziecka w jego prawie do powiedzenia „nie”, prawie do granic, do zaufania sobie i swoim odczuciom.

Podczas warsztatu poruszane były m.in. następujące tematy:

wzmacnianie u dziecka świadomości własnych odczuć, zaufania do nich i możliwości komunikowania tego otoczeniu, prawo dziecka do mówienia „nie” i respektowania tego przez rodzica, ćwiczenia dotyczące rozpoznawania przez dziecko „dobrych i złych tajemnic”, prawa dziecka do decydowania o swoim ciele oraz szczególnego chronienia intymnych części ciała.

Kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

W listopadzie na całym świecie odbyła się kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, której celem było budowanie świata bez przemocy oraz ochrona prawa dzieci i młodzieży do bezpieczeństwa i godności.

Kampania zainicjowana została w 2011 r. przez szwajcarską fundację Women’s World Summit Foundation (WWSF). W Polsce działania kampanii koordynuje fundacja po DRUGIE. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Nieprzypadkowo kampania odbywa się w listopadzie. 19 listopada przypada bowiem Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, a dzień później Międzynarodowy Dzień Praw dziecka. W ramach kampanii we wszystkich krajach świata odbywają się wydarzenia i działania, które przypominają o wartościach niezbędnych do prawidłowego rozwoju dziecka – szacunku, godności, bezpieczeństwie, wolności.

Skip to content