WARSZTATY DLA RODZICÓW NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W SIECI

W szkole podstawowej nr 8 w Sopocie odbyło się pilotażowe spotkanie z rodzicami na temat bezpieczeństwa ucznów w sieci. Pierwsza część spotkania prowadzona przez psychologów z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie dotyczyła patostreamingu – nowego zagrożenia dla dzieci i młodzieży. Drugą prowadzili specjaliści z firmy informatycznej Atena na temat różnych niebezpiecznych zjawisk, jakie pojawiają się w Internecie. Warsztaty dla rodziców przygotował Wydział Oświaty UM Sopot oraz sopocki MOPS.

– Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie od ponad ośmiu lat spotykają się z młodzieżą i prowadzą w sopockich szkołach zajęcia edukacyjne uwrażliwiające młodych ludzi na drugiego człowieka, na potrzeby osób bezdomnych, chorych, z niepełnosprawnościami, starszych, samotnych, znajdujących się w sytuacji kryzysowej – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor MOPS. – Kolejny krok to spotkania z rodzicami uczniów, by zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą napotkać młodzi ludzie w Internecie. Aby skutecznie im zapobiegać, my, dorośli musimy znać te zagrożenia i rozmawiać o nich z dziećmi – dodaje dyrektor Czekaj.  

Patostreaming to niebezpieczne zjawisko, które odciska piętno na psychice młodego człowieka. Polega na publikowaniu w sieci filmów, które przedstawiają patologiczne zachowania. Najczęściej są to relacje transmitowane na żywo zawierające wulgarny język i agresywne zachowania, które przekraczają normy etyczne, pokazujące przemoc fizyczną lub psychiczną.

Patostreamerzy zarabiają na tzw. „donejtach”, czyli wpłatach od widzów, którzy mogą również wpływać na to, co się wydarzy. Środki można podarować przelewem lub SMS-em. Głównymi odbiorcami patostreamów są dzieci i młodzież. Płacąc donejty (często są to niewielkie sumy) są współautorami działań często niezgodnych z prawem, tj. mają w nich współudział! Zarobki uzależnione są od oglądalności, która jest wysoka, gdy prezentowane treści są bardzo drastyczne.

Oglądanie patologicznych treści niesie za sobą straty. Patostreamy zachęcają do zachowań szkodliwych dla zdrowia (eksperymenty z substancjami, niebezpieczne aktywności) oraz znieczulają na cierpienie i krzywdę innych. Dziecko zaczyna postrzegać świat jako niezrozumiały, groźny i traci poczucie bezpieczeństwa. Buduje sobie fałszywe przekonania o świecie i rolach.

– Aby uchronić dziecko przed zagrożeniami, jakie pojawiają się w Internecie, przede wszystkim należy znaleźć dla niego czas. Na rozmowę, wspólne spędzanie czasu, od najmłodszych lat budować relacje z dzieckiem, być dla niego wsparciem, wysłuchać, kiedy jest taka potrzeba, doradzić – podkreśla Wojmir Strzałkowski, psycholog z sopockiego MOPS-u prowadzący warsztaty na temat patostreamingu. – Systematyczne budowanie relacji pomoże uniknąć wielu zagrożeń. Warto również interesować się tym, co dziecko ogląda w Internecie i ustawić tzw. kontrolę rodzicielską na mobilnych urządzeniach, aby zabezpieczyć dziecko przed dostępem do niepożądanych treści – dodaje psycholog.

Podczas spotkania z rodzicami eksperci od bezpieczeństwa informacji z firmy Atena poruszali następujące tematy: jak dzieci korzystają z Internetu (Facebook/Messenger, Instagram, Snapchat, Musically itp.),  najważniejsze zagrożenia i szkodliwe treści, fake news, uwodzenie dzieci przez Internet – grooming, cyberprzemoc, seksting, publikowanie zdjęć w Internecie, Internet zabawek, zakupy online i mikropłatności, jak ustawić kontrolę rodzicielską na urządzeniach Apple i urządzeniach z Androidem.

Skip to content