Znamy już wyniki z egzaminów ósmoklasistów w 2020r. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła, że po raz kolejny sopoccy uczniowie okazali się najlepsi w województwie pomorskim. Tegoroczny sukces jest szczególnie cenny, ponieważ pomimo okresu pandemii nasi uczniowie osiągnęli najwyższe, średnie wyniki we wszystkich trzech egzaminach.

I tak, sopoccy uczniowie osiągnęli średnią 67,32% z języka polskiego (gdańscy – 64,57%, gdyńscy – 65,05%, zaś średnia wojewódzka to 57,83%). Większą różnicę możemy zaobserwować w średniej ocen z matematyki, tu sopocianie osiągnęli 61,83% zaś średnia wojewódzka to tylko 45,48%. Doskonałe wyniki osiągnęli uczniowie również z egzaminu z języka angielskiego, osiągając średnią 73,54% przy średniej wojewódzkiej 53,75%.

– Doskonałe wyniki naszych uczniów to rezultat, wspólnej, systematycznej i konsekwentnej pracy młodzieży, nauczycieli i rodziców. Te egzaminy pokazują, że zaangażowanie samorządu w edukację poprzez opłacanie dodatkowych, ponadprogramowych zajęć lekcyjnych przynosi wymierne efekty. Edukacja jest bardzo kosztowną pozycją w budżecie miasta, ale takie wyniki stanowią silną motywację dla nas, byśmy walczyli o pieniądze, by dać szansę młodym ludziom – podsumowuje wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim – Dzięki dodatkowym zajęciom wyrównujemy szanse wszystkim uczniom, bo nas, jako gminę, na to wciąż jeszcze stać. Smuci bardzo duża dysproporcja między naszymi wynikami a średnią wojewódzką i średnią kraju. Ona pokazuje jak potrzebne jest systemowe podejście rządu do edukacji i jak zasadny jest nasz apel o zwiększenie subwencji oświatowych samorządom, by wszystkie dzieciaki miały równe szanse. Na edukacji nie wolno oszczędzać – dodaje wiceprezydent Magdalena Czarzyńska-Jachim. 

Serdeczne gratulacje dla uczniów za ich codzienną naukę wspartą umiejętnościami i zdolnościami. Nauczycielom dziękujemy za profesjonalizm, zaangażowanie, wytrwałość i cierpliwość w codziennej pracy.

Tegoroczne wyniki egzaminów to również sukces Sopotu. Gmina przeznacza w skali  roku blisko 1 mln zł  na dodatkowe zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne, które w szczególności ukierunkowane są na przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.

Źródło: https://www.sopot.pl/aktualnosc/8418/sopoccy-uczniowie-najlepsi-w-wojewodztwie-z-egzaminow-osmoklasistow

Skip to content