„PRZYSTANEK PRACA” SOPOCKI MODEL DORADZTWA ZAWODOWEGO

 „Przystanek Praca” to publikacja opisująca doradztwo zawodowe jako narzędzie, które trafia do szkół w celu realnego wspierania młodych osób w zwinnej, satysfakcjonującej adaptacji do nieustannie zmieniającego się rynku pracy w chwili obecnej, jak i w przyszłości.

Sopocki Model doradztwa zawodowego ma charakter otwarty, jest początkiem projektowania usługi edukacyjnej, która w dialogu oraz sukcesywnym testowaniu jest i będzie wdrażana w sopockich szkołach.

Niniejsza publikacja pokazuje jak w prosty sposób realizować doradztwo zawodowe w szkole angażując do współpracy dynamicznie zmieniające  się środowisko biznesowe.

Model powstał w ramach Projektu „Dobra szkoła = Dobry zawód, atrakcyjna praca”*. Jest efektem współpracy lokalnych partnerów: Centrum Kształcenia Ustawicznego; sopockich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, partnerów z sektora edukacji, biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy. Bez otwartego dialogu i wymiany doświadczeń publikacja ta nie powstałaby! 

AUTORZY / EKSPERCI MERYTORYCZNI 

Agnieszka Marusiak – doradca zawodowy, CKZiU nr 1 w Gdańsku – Centrum Rozwoju Talentów

Damian Orzeł – koordynator ds. szkolnictwa, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.

Magdalena Wójtowicz – wiceprezes zarządu Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Inkubator STARTER

Katarzyna Brachowska-Przeniosło — psycholog, trener i konsultant biznesu, wykładowca USWPS, Grupa NAVIGO

Anna Dukowska — konsultant powiatowy ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie

KONSULTACJA MERYTORYCZNA

Alina Urbańska – konsultant powiatowy ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego, Szkolny Ośrodek Kariery „Kreator”, CKZiU Chojnice

KOORDYNACJA PRAC NAD MODELEM

Anna Dukowska — konsultant powiatowy ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie

 

* Projekt  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. Edukacja zawodowa, poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej,  umowa nr RPPM.03.03.01-22-0009/16 oraz ze środków Budżetu Państwa i Gminy Miasta Sopotu.

Czas realizacji: 15 grudnia 2016 r. – 14 października 2021 r.

 

SOPOCKI MODEL DORADZTWA ZAWODOWEGO do pobrania TUTAJ

 

Więcej szczegółów dotyczących doradztwa zawodowego:

https://www.ckusopot.pl/doradztwo-zawodowe/

Skip to content