Sopockie Spotkania Kobiet o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

Po przerwie wracają Sopockie Spotkania Kobiet, czyli rozmowy o ważnych sprawach z różnych dziedzin życia, ale zawsze – z perspektywy kobiet. Tym razem w wersji online, spotkanie będzie można śledzić mediach społecznościowych. A tematem będzie zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

23 lutego o godz. 18.00, spotkają się dr n.med. Agata Cichoń-Chojnacka, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, terapeuta systemowy, dr Dorota Kalka, psycholog, seksuolog, kierownik Zakładu Psychologii Wspomagania Rozwoju na Uniwersytecie SWPS oraz Martyna Kozdra, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie, jedna z inicjatorek kampanii „Idź pobiegaj” zwracającej uwagę na problem depresji wśród młodzieży, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta w Sopocie. Rozmowę poprowadzi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu.

– Zdajemy sobie sprawę z wagi problemu zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży. Podczas pandemii, przymusowej izolacji, braku bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, na pewno to zjawisko się nasiliło. I to na skalę, której chyba nie potrafimy jeszcze ocenić – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Z drugiej strony od lat mierzymy się z niewydolnością czy wręcz brakiem systemu pomocy młodym ludziom dotkniętym takim kryzysem. Dlatego chcemy o tym rozmawiać otwarcie, walczyć ze stereotypowymi ocenami, by cierpiące dzieci i młodzież jako remedium na swoje problemy nie słyszały słów: „weź się w garść, zajmij się czymś, wyjdź na spacer, to ci przejdzie”. Kryzys psychiczny, depresja to nie chwilowe przygnębienie czy nostalgia, to bardzo podstępna i wyniszczająca choroba.

W dyskusji, odbywającej się podczas Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją, udział wezmą:

Fot. archiwum prywatne

dr n.med. Agata Cichoń-Chojnacka

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, terapeuta systemowy. Po ukończeniu studiów medycznych rozpoczęła specjalizację z psychiatrii wieku rozwojowego. Następnie podjęła studia z zakresu oddziaływań psychoterapeutycznych w wieku rozwojowym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz trzyletni kurs „Systemowe rozumienie rodziny”, niezbędny w diagnostyce i dalszej terapii dzieci i ich rodzin. Zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, kwalifikacją do dalszej terapii, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla rad pedagogicznych, rodziców, psychologów i pedagogów szkolnych. Ponadto od 2016 r. pełni funkcję kierownika Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD. Od października 2020 r. pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Badań nad Jakością Życia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Fot. archiwum prywatne

Martyna Kozdra

Uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Sopocie. Finalistka Olimpiady Filozoficznej, zainteresowana sprawami społecznymi, naukami humanistycznymi i żywym w Trójmieście młodzieżowym aktywizmem. Jedna z inicjatorek kampanii „Idź pobiegaj”, zwracającej uwagę na problem depresji wśród młodzieży. Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta w Sopocie.  

Fot. materiały SWPS

dr Dorota Kalka

Psycholog, seksuolog. Kierownik Zakładu Psychologii Wspomagania Rozwoju na Uniwersytecie SWPS. Zajmuje się psychologią wspomagania rozwoju człowieka na przestrzeni życia z uwzględnieniem obszaru zdrowia, w tym psychoseksualnego, a także psychologią kliniczną dzieci i młodzieży. Interesuje się jakością życia w ujęciu life – span, czynnikami istotnymi dla dobrostanu dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, zachowaniami prozdrowotnymi w przewlekłych chorobach niezakaźnych, m.in. w otyłości i cukrzycy, a także seksualnością człowieka. Jest współautorką kilkunastu metod diagnostycznych stosowanych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w całej Polsce. Publikowała w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, takich jak: „Polish Psychological Bulletin”, „Psychiatria Polska”, „Polskie Forum Psychologiczne”, „Przegląd Psychologiczny”, „Sexuality and Disability”, „European Journal of Developmental Psychology”, „International Journal of Disability, Development and Education”.

Skip to content