„Doradztwo zawodowe – jak włączać je w DNA szkoły” – dobre praktyki z Sopotu

Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Sopocka Sieć Doradztwa Zawodowego działające przy Centrum Kształcenia Ustawicznego zapraszają doradców zawodowych, nauczycieli oraz wszystkie osoby zainteresowane rozwojem doradztwa zawodowego w szkołach na szkolenie online pt:. „Doradztwo zawodowe – jak włączać je w DNA szkoły na przykładzie edukacji dla bezpieczeństwa”. Szkolenie odbędzie się 28 kwietnia na platformie Teams.

– To kolejne działanie, które podejmujemy w mieście w ramach realizacji w praktyce założeń Sopockiego Modelu Doradztwa Zawodowego – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Szkolenie kadry pedagogicznej jest kluczowym elementem poszukiwania efektywnych rozwiązań, by wspierać młodych osób w sprawnym poruszaniu się po dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Doradztwo zawodowe musi być realizowane poprzez networking i ciągłe rozwijanie kompetencji kadry nauczycielskiej, przy ścisłej współpracy różnych interesariuszy: szkolnych doradców zawodowych, metodyków, nauczycieli przedmiotowych, dyrektorów szkół, przedstawicieli uczelni, biznesu i NGO, włodarzy miasta itd. Pojedynczy gracz, pomimo dużego zaangażowania, motywacji i posiadanych kompetencji, nie jest w stanie udźwignąć zadania.

Podczas szkolenia praktycznie pokazane zostaną z jednej strony teoretyczne założenia i systemowe rozwiązania ułatwiające rozwój usługi doradztwa zawodowego w sopockich szkołach, z drugiej strony pod lupą znajdą się doświadczenia I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Zapraszamy  do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i dyskusji.

Program spotkania:

  • Doradztwo zawodowe w praktyce na przykładzie Sopockiego Modelu Doradztwa Zawodowego „Przystanek praca”.
  • Miejsce doradztwa zawodowego w edukacji w świetle przepisów.
  • Realizacja doradztwa zawodowego w rzeczywistości szkolnej – na przykładzie dobrych praktyk I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
    Marii Skłodowskiej-Curie.
  • Jak włączać kontekst doradztwa zawodowego w inne lekcje na przykładzie edukacji dla bezpieczeństwa.

Prowadzące:

  • Katarzyna Penar – Doradca metodyczny ds. edukacji dla bezpieczeństwa w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
    Anna Dukowska – Powiatowy Konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie

Informacje i zapisy:

Organizatorzy:

Źródło: https://www.sopot.pl/aktualnosc/8930/doradztwo-zawodowe-jak-wlaczac-je-w-dna-szkoly-dobre-praktyki-z-sopotu

Skip to content