Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza nabór do pracowni

Zajęcia artystyczne, sportowe, edukacyjne i wspierające, te i wiele innych zajęć dodatkowych, dedykowanych młodym sopocianom ma w swojej ofercie Młodzieżowy Dom Kultury. Profesjonalna i wspierająca kadra, bogata oferta zajęć i możliwość twórczego spędzenia wolnego czasu – to przyciąga dzieci i młodzież do MDK. Już dziś, Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie zaprasza dzieci i młodzież do II etapu rekrutacji na zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 w placówce.

Już dziś, Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie zaprasza dzieci i młodzież do II etapu rekrutacji na zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 w placówce.

Aby zostać wychowankiem placówki i móc uczestniczyć w zajęciach należy:
– pobrać wniosek ze strony internetowej placówki www.mdk.sopot.pl
zakładka O nas/Rekrutacja
– wypełnić go i przesłać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja.mdksopot@wp.pl
– lub wrzucić go do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku MDK.

Wnioski do pracowni:
Kreatywne Dziecko, Klub bajek, Zespół wokalny „Muszelki”, Wokal, Śpiew i emisja głosu, Teatr, Karate, Gimnastyka artystyczna i Balet, Taniec, Szachy, Brydż, Orkiestra Dęta, Plastyka, Nauka gry na instrumentach dętych blaszanych oraz Nauka gry na instrumentach dętych drewnianych – należy składać do 19.05.2021.

Od nowego roku szkolnego, w placówce powstaną nowe pracownie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą tych pracowni:
– Teatr z piosenką – podczas cotygodniowych spotkań dzieci będą wyrażały swoje emocje za pomocą zabawy, tańca, śpiewu, ruchu, recytacji, mimiki czy dramatyzacji. Oprócz tego nauczą się wielu wierszy i fragmentów prozy, podczas roku szkolnego odbędą się mniejsze lub większe spektakle. Przeznaczona dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat.
– Gry i zabawy dla najmłodszych – pracownia stworzona dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat. Program pracowni obejmuje – zajęcia świetlicowe ( gry i zabawy) o artystycznym charakterze, które uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne.

 

Źródło: https://www.sopot.pl/aktualnosc/8929/mlodziezowy-dom-kultury-oglasza-nabor-do-pracowni

Skip to content