Język polski na wesoło. Półkolonie dla dzieci cudzoziemskich

Podczas ostatnich dwóch tygodni wakacji, w ramach projektu pt. „Poznajmy się – język polski na wesoło”, w Szkole Podstawowej nr 1 w Sopocie odbywają się zajęcia dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Od września zwiększona będzie również liczba godzin pozalekcyjnych z nauką języka polskiego.

Rozpoczęcie życia w nowym kraju, z innym językiem, jest bardzo trudne. Często wiąże się z zagubieniem, poczuciem wykluczenia. By ten stres adaptacyjny złagodzić, miasto postanowiło pomóc dzieciom imigrantów w adaptacji szkolnej, wspierając je w nauce języka polskiego. 

– Tylko w sopockich szkołach ponadpodstawowych jest ponad 120 dzieci cudzoziemskich. Dla wielu z nich to bardzo trudna sytuacja, gdy z dnia na dzień znajdują się w innym kraju, trafiając do szkoły z innym językiem – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachimwiceprezydentka Sopotu. – Staramy się je wspierać na każdym etapie adaptacji do nowych warunków, stąd też m.in. pomysł na tegoroczne półkolonie językowe. Mamy także większą liczbę godzin języka polskiego w szkole. Z dyrektorami szkół, nauczycielami i asystentkami międzykulturowymi staramy się zapewniać wsparcie adekwatne do potrzeb, bo widzimy, że te dzieci naszego wsparcia potrzebują – dodaje wiceprezydentka Sopotu.

Dzieci zostały podzielone na dwie grupy (kryterium znajomości języka polskiego i wiekowe), które na przemian uczestniczą w zajęciach z lektorką języka polskiego i w warsztatach z trenerami. W zajęciach warsztatowych młodzież ma możliwość poznania różnych dziedzin sztuki (ceramika, techniki graficzne, linoryt, malarstwo), wziąć udział w warsztatach antydyskryminacyjnych. Zajęcia łączą aktywności artystyczne z nauką języka polskiego. Dzieci mają możliwość rozbudzić aktywność twórczą, poszerzyć swoją wiedzę i zasób słów z zakresu sztuki i wiedzy o kulturze. Zajęcia trwają 8 godzin dziennie. W trakcie zajęć dzieci dostają ciepły posiłek.

Projekt realizuje Fundacja Społecznie Bezpieczni prowadząca Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców i jest on współfinansowany ze środków Miasta Sopotu. 

Od 1 września br. nauka języka polskiego dla cudzoziemców będzie również kontynuowana w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Tak jak w ubiegłym roku szkolnym, zgodnie z potrzebami, zwiększona zostanie (o 18) tygodniowa liczba godzin dydaktycznych na ten cel.

Źródło: https://www.sopot.pl/aktualnosc/9217/jezyk-polski-na-wesolo-polkolonie-dla-dzieci-cudzoziemskich

Skip to content