Psychologiczne wsparcie dla uczniów i nauczycieli sopockich szkół

Gmina Miasta Sopotu we współpracy z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS Sopot będzie realizowała projekt dotyczący interwencyjnego, psychologicznego wsparcia dla uczniów i nauczycieli z ośmiu publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych w czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19.

Umowę w tej sprawie podpisali: Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu, Romana Kadzikowska-Wrzosek, dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie oraz Piotr Płocki, naczelnik Wydziału Oświaty UMS.

Na uroczystości obecni byli również: Joanna Walczak, kierownik projektu, Bartosz Karcz, koordynator konsultacji, Regina Osika, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie, Jacek Gan, dyrektor II LO w Sopocie, Anita Wrzeszcz, nauczycielka z II LO oraz Jakub Miecznikowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu.

– Bardzo się cieszymy, że mamy w Sopocie szansę prowadzić wspólnie z SWPS taki projekt – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Wiedzieliśmy już w czasie szczytu pandemii, że kondycja psychiczna będzie jednym z kluczowych problemów po powrocie do zajęć stacjonarnych w szkołach. Nie poprawianie ocen czy przygotowywanie do testów, ale właśnie zadbanie o relacje, o dobrostan psychiczny. Z diagnozy, którą z wspólnie z SWPS i Pracownią Badań Społecznych wcześniej robiliśmy, wynikało, że bardzo duży odsetek młodzieży – w starszych grupach wiekowych nawet ok. 30 proc. – ma obniżony nastrój po roku izolacji w pandemii. Dotyczy to także nauczycieli, którzy ciężko pracowali w trudnym, wymagającym czasie nauki zdalnej. Niestety wielu straciło motywację albo trudno im ją znaleźć w nowej rzeczywistości. Projekt ma pomóc obu tym grupom. Dziękuję bardzo całemu zespołowi z Uniwersytetu SWPS, że korzystając z ich zasobów naukowych i kadrowych mogliśmy wypracować program realnego wsparcia dla sopockich szkół – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Projekt „Interwencyjna pomoc psychologiczna dla sopockich szkół” obejmować będzie dwie formy działań. Pierwsza opierać się będzie na zajęciach grupowych – warsztatach dla uczniów prowadzonych przez studentów psychologii Uniwersytetu SWPS. Każda z klas będzie miała możliwość wybrania określonego warsztatu (z listy wytypowanych dla miasta obszarów), dzięki czemu określona treść będzie dopasowana do zgłaszanych problemów psychologicznych i społecznych.

– Liczymy, że podpisana umowa to dobry początek naszej współpracy z miastem i liczymy na kontynuację – mówi Romana Kadzikowska-Wrzosek, dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie. – Nasi studenci są chętni do angażowania się w takie działania Zachęcamy także przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu do kontaktu, ta współpraca na pewno ulepszy już istniejące, a może i zaowocuje kolejnymi projektami – dodaje dziekan Romana Kadzikowska-Wrzosek.

Prowadzenie warsztatów przez studentów Uniwersytetu SWPS zwiększa szansę na swobodny kontakt z uczestnikami, pozwala na większą gotowość zaangażowania się uczniów, a także większe prawdopodobieństwo otwartości na odkrywanie efektywniejszych sposobów na radzenie sobie z trudnościami ze stresem i innymi wyzwaniami w kryzysowym czasie pandemii. Każdy warsztat prowadzony przez studentów będzie przygotowany i akceptowany przez opiekuna – wykładowcy Wydziału Psychologii w Sopocie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

W ramach cyklu warsztatów (2 h lekcyjne) przeprowadzone zostaną 73 spotkania z uczniami na temat:

  • Jak dbać o siebie i swoją higienę psychiczną.
  • Wyrażanie swojego zdania.
  • Zarządzanie sobą w czasie.
  • Asertywność i stawianie granic.
  • Kiedy warto poprosić o pomoc? Psycholog też człowiek – ogólnodostępna pomoc psychologiczna.
  • Radzenie sobie ze stresem.

Drugi typ działań obejmuje 240 godzin konsultacji psychologicznych oferowanych przez pracowników i współpracowników Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Będą to indywidualne rozmowy z psychologiem. Zainteresowani uczniowie i nauczyciele będą mogli zarezerwować sobie czas na konsultację psychologiczną. Daje to możliwość relatywnie szybkiego wsparcia psychologa dla sporej grupy osób najbardziej potrzebujących.

Warsztaty oraz konsultacje będą realizowane od września do grudnia 2021 r. Pierwsze odbędą się już w przyszłym tygodniu w Zespole Szkół Technicznych w Sopocie.

Projekt „Interwencyjna pomoc psychologiczna dla sopockich szkół” realizowany będzie przez zespół z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie oraz spółkę celową Uniwersytetu – SWPS Innowacje.

 

Przypominamy, że działa także Sopocka Platforma Profilaktyczna, na której uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkół mogą uzyskać informacje dotyczące działań profilaktycznych realizowanych w Sopocie, doradztwa zawodowego, a także wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oferowanego sopockim uczniom.

Szczegóły: Sopocka Platforma Profilaktyczna

 

Źródło: https://www.sopot.pl/aktualnosc/9300/psychologiczne-wsparcie-dla-uczniow-i-nauczycieli-sopockich-szkol

 

Romana Kadzikowska-Wrzosek, dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie, Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu oraz Piotr Płocki, naczelnik Wydziału Oświaty UMS podczas podpisywania umowy. Fot. Fotobank.PL/UMS
Skip to content