Doradztwo zawodowe: zostań ambasadorką/rem w swojej szkole

Co z perspektywy młodych ludzi jest ważne i potrzebne, aby w szkole mogli dobrze przygotować się do wejścia na rynek pracy? W odpowiedzi na to pytanie mają pomóc szkolni ambasadorzy doradztwa zawodowego – uczniowie i uczennice, którzy wśród rówieśników w swojej szkole promować będą działania dotyczące doradztwa zawodowego. Chętni do pełnienia funkcji ambasadora/ki mogą zgłaszać się do 30 września.

Zapraszamy uczniów i uczennice sopockich szkół do udziału w drugiej edycji międzyszkolnego programu „Szkolni ambasadorzy i ambasadorki doradztwa zawodowego”. Zeszłoroczna pilotażowa edycja pokazała, że praca z młodymi ludźmi skoncentrowana na budowaniu ścieżki kariery, odkrywaniu własnych talentów w działaniu, przynosi pozytywne efekty. I co najważniejsze, młodzież uważa, że takie programy są potrzebne.

Ambasadorzy i ambasadorki to przedstawiciele uczniów sopockich szkół ponadpodstawowych, objęci indywidualnym programem doradztwa zawodowego, którzy staną się głosem doradczym Powiatowego konsultanta ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego. Dzięki temu bezpośrednio od młodych ludzi będzie się można dowiedzieć, jakie mają potrzeby i oczekiwania w stosunku do doradztwa zawodowego. Rolą ambasadorów/ek, obok funkcji doradczo-konsultacyjnej, będzie także promocja wydarzeń kierowanych do sopockiej młodzieży w ramach realizacji doradztwa zawodowego na terenie swojej szkoły.

W zeszłorocznej edycji młodzież – obok indywidualnej pracy nad swoim potencjałem – miała możliwość uczestniczyć w międzynarodowej konferencji w ramach projektu „CAReer – droga do kariery”, dotyczącej doradztwa zawodowego, gdzie zabrali głos w sprawie ich oczekiwań wobec nowego przedmiotu w szkole. Zostali zaproszeni do konsultacji badania pt. „Diagnozy postaw wobec doradztwa zawodowego, kariery i szkoły”, który był elementem Sopockiej Platformy Profilaktycznej. Mieli możliwość spotykać się z przedstawicielami różnych zawodów, a przede wszystkim doświadczyć współpracy w kreatywnym zespole.

„Szkolni ambasadorzy i ambasadorki doradztwa zawodowego” to program będący elementem systemu doradztwa zawodowego dla uczennic i uczniów sopockich szkół. Jest efektem współpracy Centrum Kształcenia Ustawicznego, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu oraz sopockich szkół ponadpodstawowych i Firmy Benefactor / Belbin Polska. Stanowi element szerszej strategii wdrażania Sopockiego Modelu Doradztwa Zawodowego, który powstał w ramach Projektu „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca”.

– Tworząc Sopocki Model Doradztwa Zawodowego koncentrowaliśmy się na potrzebach jego głównych adresatów, czyli uczniów. Model daje możliwość zindywidualizowania ścieżki edukacyjno-zawodowej młodych ludzi, pozwala przygotować ich na zmieniające się potrzeby pracodawców – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Teraz do współpracy zapraszamy uczniów, by oni sami powiedzieli, jakie branże, sektory biznesu są dla nich interesujące i w jaki sposób szkoła może wspierać ich w rozwoju i kreowaniu drogi zawodowej.

Kogo szukamy?

Pragniemy współpracować ze zmotywowanymi ambasadorami/kami, którzy chcą promować korzyści płynące z planowania kariery edukacyjno-zawodowej i posiadają następujące kompetencje:

  • umiejętności komunikacyjne,
  • umiejętności pracy w sieci,
  • gotowość do nauki i dzielenia się zasobami,
  • zdolności organizacyjne,
  • innowacyjne i kreatywne podejście do zadań,
  • otwarcie na rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń.

Rekrutacja:

  • prowadzona jest w szkołach przez szkolnych doradców zawodowych
  • termin naboru: do 30 września 2021 r.
  • czas trwania projektu: rok szkolny 2021/2022

Koordynator, informacje:
Anna Dukowska
Powiatowy Konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego
e-mail: anna.dukowska@ckusopot.pl
Centrum Kształcenia Ustawicznego Sopot

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. Edukacja zawodowa, poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej, umowa nr RPPM.03.03.01-22-0009/16 oraz ze środków Budżetu Państwa i Gminy Miasta Sopotu.

Czas realizacji: 15 grudnia 2016 r. – 14 października 2021 r.

Realizator: Gmina Miasta Sopotu, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespół Szkół Handlowych w Sopocie

Źródło: https://www.sopot.pl/aktualnosc/9307/doradztwo-zawodowe-zostan-ambasadorka-rem-w-swojej-szkole

Skip to content