Nasza przyszłość w Europie

Międzynarodowa debata, w której uczestniczyli uczniowie ze szkół ponadpodstawowych w Sopocie oraz młodzież z miast partnerskich Sopotu – Ratzeburga w Niemczech i Naestved w Danii, odbyła się w II LO i dotyczyła przyszłości w Europie widzianej oczami młodzieży. W spotkaniu udział wzięło po 20 uczniów z każdego z miast.

Celem było pogłębienie świadomości młodzieży na temat wspólnych wartości europejskich, historii i kultury oraz dyskusja na temat przyszłości integracji europejskiej, zachęcenie młodego pokolenia do partycypacji w życiu politycznym poprzez udział w wyborach europejskich. Na realizację projektu Sopot pozyskało dofinansowanie z Programu „Europa dla Obywateli 2014-2020” / Komponent 2 – Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie  / 2.1. Partnerstwo miast w wysokości 7560 euro.

Tematem wiodącym była przyszłość w Europie, widziana oczami młodzieży. Spotkanie rozpoczął wykład europosłanki, Magdaleny Adamowicz, która podkreślała znaczenie tolerancji, współpracy, umiejętności rozmowy i akceptacji poglądów innych osób. Mówiła również o wadze zaangażowania w życie społeczne i udziału w wyborach, przekonując młodzież, iż każdy głos się liczy przy kształtowaniu naszej przyszłości we wspólnej Europie.

Następnie uczniowie, podzieleni na grupy, szukali odpowiedzi na takie pytania, jak:

  • co zrobić, aby zachęcić młodych do głosowania i zaangażowania projektami unijnymi?
  • czy system edukacji przygotowuje młodych do życia w społeczeństwie?
  • prawa człowieka w UE – czy są one jednakowo przestrzegane w każdym kraju?
  • różnorodność kulturowa i narodowa – w jakim stopniu jest podobna lub odmienna?
  • ochrona środowiska – jakie kroki powinniśmy podjąć, aby pozostawić środowisko w stanie nienaruszonym dla przyszłych pokoleń?

Podczas dyskusji powtarzały się zagadnienia najbardziej istotne z punktu widzenia młodego człowieka, dotyczące ochrony środowiska, rasizmu, dyskryminacji i mowy nienawiści, edukacji, tworzenia miejsc pracy, kryzysu gospodarczego, imigracji. Uczniowie próbowali znaleźć rozwiązanie wymienionych problemów.

Młodzi ludzie podkreślali, iż chcą żyć w bezpiecznej i spokojnej Europie. Z ich punktu widzenia potrzebna jest większa tolerancja, w szerokim tego słowa znaczeniu. Kraje powinny współpracować, edukować, walczyć ze stereotypami i uprzedzeniami. Uczniowie zgodnie uznali, że polityka unijna jest naszą przyszłością, a polityka proekologiczna powinna należeć do priorytetów każdego państwa. Podkreślano również rolę edukacji w przygotowaniu młodych ludzi do życia. Pojawił się także postulat powadzenia lekcji historii w taki sposób, aby można było wyciągnąć wnioski na przyszłość. Młodzież rozmawiał również o kwestiach migracyjnych.

– Edukacja w życiu młodych ludzi odgrywa ogromną rolę. Za kilka lat to oni będą decydować o przyszłości kraju i kształtować politykę Unii Europejskiej – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Warto już teraz uwrażliwiać i zwracać uwagę na najistotniejsze kwestie jak prawa człowieka, tolerancja czy umiejętność współpracy. Młodzi ludzie muszą zrozumieć, że aby osiągnąć to, o czym marzą, muszą działać razem, zachowując własną kulturę, ale jednocześnie będąc zjednoczonym, a tym samym silnym w naszym wspólnym domu – Europie.

W ramach spotkania młodzież zwiedziła Europejskie Centrum Solidarności, miasta Sopot i Gdańsk. Była również okazja do integracji podczas wspólnego treningu rugby, przeprowadzonego na stadionie Ogniwa Sopot.

Wnioski z debaty zostaną rozpowszechnione wśród uczniów szkół miast partnerskich, tak aby z przekazem dotrzeć do jak największej liczby osób.

Skip to content