Stypendia prezydenta dla sopockich uczniów

Za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, społeczne oraz za uzyskane postępy stypendiami Prezydenta Miasta Sopotu uhonorowanych zostało 69 uczniów. Uroczystość odbyła się 19 października w hali 100-lecia Sopotu.

W 2021 r. jednorazowe stypendia zostały przekazane w uznaniu za wybitne osiągnięcia w pięciu kategoriach:

  • Naukowa – 19 stypendiów, kwota 1500 zł
  • Sportowa – 31 stypendiów, kwota 1500 zł
  • Artystyczna – 7 stypendiów, kwota 1500 zł
  • Społeczna – 6 stypendiów, kwota 1000 zł
  • Postęp – 6 stypendiów, kwota 1000 zł

– Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, iż mimo tak trudnego minionego roku szkolnego udało im się osiągać sukcesy i realizować swoje pasje – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Stypendium to wsparcie dla uczniów zdolnych, wyróżniających się w nauce oraz osiągających wybitne wyniki sportowe i artystyczne. Ale doceniliśmy także tych, który nie osiągnęli najwyższych średnich w szkole, jednak dzięki pracowitości, chęci rozwoju poprawili bardzo swoje oceny i zmienili nastawienie do nauki. Dla nich to naprawdę wielki postęp. Warta docenienia jest także aktywność społeczna uczniów, czy na rzecz społeczności szkolnej, lokalnej czy inna działalność pozaszkolna – dodaje wiceprezydent Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Stypendia Prezydenta przyznawane są od wielu lat. Na podstawie Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr XXIV/397/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Sopotu dla uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Sopotu w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, zdecydowano o przyznaniu 69 jednorazowych stypendiów.

 

Źródło: https://www.sopot.pl/aktualnosc/9361/stypendia-prezydenta-dla-sopockich-uczniow

Skip to content