Depresja i sytuacje kryzysowe – skorzystaj ze wsparcia specjalistów

23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Depresja jest chorobą ciała i ducha, która może dotknąć każdego. Nie jest ona uwarunkowana płcią, statusem społecznym czy wiekiem. Dlatego tak ważna jest możliwość spotkania się ze specjalistami, którzy w razie problemów, służą pomocą. Taką właśnie pomoc osobom potrzebującym oferuje mieszkańcom i osobom przebywającym w Sopocie Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji „Support”.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Jest to bardzo podstępna i wyniszczająca choroba, która ma związek z długotrwałym zaburzeniem nastroju i emocji, objawiającym się przede wszystkim smutkiem i przygnębieniem, ale też problemami z koncentracją, utratą zainteresowań, myślami samobójczymi, niską samooceną, zmniejszeniem apetytu, zniechęceniem do wszelkich aktywności oraz zaburzeniami snu.

Chorzy na depresję zaczynają zaniedbywać nie tylko codzienne obowiązki – pracę, szkołę, higienę osobistą, ale też relacje z rodziną i przyjaciółmi. Zmiany nastroju przybierające charakter depresyjny, a trwające dłużej niż dwa tygodnie powinny skłonić nas do szukania pomocy u lekarza pierwszego kontaktu, psychologa lub psychiatry. Niestety, chorzy na depresję najczęściej nie chcą o niej mówić. A najmłodsi mogą nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, co się z nimi dzieje.

– Zaburzenia psychiczne wśród dzieci i młodzieży to problem wielkiej wagi. Podczas pandemii, przymusowej izolacji, braku bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, na pewno to zjawisko się nasiliło. I to na skalę, której nie potrafimy ocenić – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Z drugiej strony od lat mierzymy się z niewydolnością czy wręcz brakiem systemu pomocy młodym ludziom dotkniętym takim kryzysem. Dlatego trzeba o tym rozmawiać otwarcie, walczyć ze stereotypowymi ocenami, by cierpiące dzieci i młodzież jako remedium na swoje problemy nie słyszały słów: „weź się w garść, zajmij się czymś, wyjdź na spacer, to ci przejdzie”. Kryzys psychiczny, depresja to nie chwilowe przygnębienie czy nostalgia, to bardzo podstępna i wyniszczająca choroba. Dlatego zachęcam do korzystania z pomocy specjalistów – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Oferta Stowarzyszenia Wsparcia i Interwencji „Support”

Systematyczne wsparcie osób młodych

W związku z pogarszającym się stanem psychicznym młodzieży nadal na terenie Sopotu realizowany jest projekt wsparcia młodzieży, który ma na celu pomóc osobom młodym zmagającym się z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 w różnych sferach życia.

Specjaliści – pedagodzy i psychologowie, w razie gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia psychicznego, obniżonego nastroju, problemów życia codziennego dzieci i młodzieży oferują fachową pomoc. Dyżurują:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-18.00, 
 • pod numerem Sopockiego Telefonu Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, nr 690 538 228, 
 • oraz na profilu fb.

Specjalistyczne poradnictwo i wsparcie osób w sytuacjach kryzysowych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie 

Telefon wsparcia w sytuacjach kryzysowych to dostęp do specjalistycznego poradnictwa i wsparcia dla osób mieszkających lub przebywających na terenie Sopotu, doświadczających przemocy czy sytuacji kryzysowej. „Support” prowadzi działania interwencyjne, dyżury telefoniczne oraz konsultacje wyjazdowe, które odbywają się w godzinach nocnych – od 20.00 do 8.00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy i święta.

Celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa wszystkim osobom znajdującym się w kryzysie z różnych powodów. Dodatkowo dyżurujący specjaliści nastawieni na podejmowanie interwencji terenowych dla osób potrzebujących nagłego wsparcia, jak i osób doświadczających przemocy.

Kontakt:

 • tel. 690 538 228,
 • od poniedziałku-piątku od 20.00-8.00,
 • oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo.

Grupa socjoterapeutyczna dzieci i młodzieży w nurcie psychodynamicznym

Trening interpersonalny to rodzaj sytuacji terapeutycznej, podczas której odbywać się będzie praca dotycząca poradzenia sobie z budowaniem dorosłej tożsamości, radzeniem sobie z konfliktami interpersonalnymi, intensywnymi emocjami, dylematami związanymi z wchodzeniem w nowe role społeczne, rozumieniem zagrożeń płynących z nazbyt gwałtownego buntu przy jednoczesnym nadawaniu rozumienia kształtującej się autonomii. 

Rekrutacja:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy SOCJO (do pobrania pod tekstem) można przekazać bezpośrednio do Stowarzyszenia, ul. Marynarzy 4,
 • lub zeskanować i przesłać na adres email: wsparcieiinterwencja@gmail.com,
 • lub zarejestrować się przez formularz online.

Grupa Treningu Umiejętności Społecznych

Trening polega na nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych, czyli konkretnych zachowań stosowanych do zaistniałej sytuacji, ale także na zastępowaniu/oduczaniu zachowań nieadekwatnych. Trening ten wykorzystuje się w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeń osobowości, zaburzeniami zachowań oraz osobami długotrwale bezrobotnymi, jak również z dziećmi i z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

Rekrutacja:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy TUS (do pobrania pod tekstem) można przekazać bezpośrednio do Stowarzyszenia, ul. Marynarzy 4,
 • lub zeskanować i przesłać na adres email: wsparcieiinterwencja@gmail.com,
 • lub zarejestrować się przez formularz online formularz online.

Wysłuchajmy i usłyszmy seniora

To działanie polega na szerokim wsparciu psychologicznym dotyczącym komunikacji i wyrażania swoich potrzeb. Szczególną uwagą zostaną otoczone osoby „uwięzione” w swoich domach z powodu barier ruchowych, psychicznych i architektonicznych. Psychologowie będą prowadzić rozmowy indywidualne z osobami z niepełnosprawnością (w szczególności ruchową), seniorami z trudnościami ruchowymi oraz osobami przewlekle chorującymi. Rozmowy indywidualne będą prowadzone w miejscach przyjaznych dla osób starszych. Rozmowy te będą dotyczyć potrzeb i sposobów ich zaspokojenia oraz przekazywania wiedzy praktycznej w postaci pomocy w nauce obsługi smartfona, komputera pod kątem obsługi komunikatorów, mediów społecznościowych i internetu, w tym pokazanie, jak można wykorzystać ten sprzęt np. do poszukiwania wsparcia – rejestracji do lekarza.

Rekrutacja:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy WYSŁUCHAJMY (do pobrania pod tekstem) można przekazać bezpośrednio do Stowarzyszenia, ul. Marynarzy 4,
 • lub zeskanować i przesłać na adres email: wsparcieiinterwencja@gmail.com,
 • lub zarejestrować się przez formularz online formularz online.

Źródło: https://www.sopot.pl/aktualnosc/9592/depresja-i-sytuacje-kryzysowe-skorzystaj-ze-wsparcia-specjalistow

Skip to content