By profilaktyka w szkołach była skuteczna. Sopot ponownie prowadzi badania w publicznych placówkach

Sopot przeprowadzi kolejne badania profilaktyczne na rzecz sopockiej społeczności szkolnej. Celem jest wielowymiarowa diagnoza dotycząca profilaktyki szkolnej i skali zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży z ośmiu sopockich publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W Sopocie badanie przeprowadzane jest trzeci rok z rzędu. Tegoroczne wyniki będą szczegółowo porównywane z latami poprzednimi ze względu na sytuację pandemiczną. W 2021 r. w badaniu wzięło udział blisko 2200 osób (1483 uczniów, 516 rodziców/opiekunów oraz 238 pracowników szkół).

Dzięki badaniom dowiemy się, co sprzyja oraz jak najlepiej zapobiegać problemowi uzależnienia wśród dzieci i młodzieży od substancji takich, jak: nikotyna, alkohol, narkotyki. W ramach przeprowadzonych badań ocenione zostanie także doradztwo zawodowe realizowane w szkołach. W tegorocznych ankietach skierowanych do uczniów (od klasy VII szkoły podstawowej) pojawiły się także pytania dotyczące tematyki LGBT.

– Przeprowadzenie badań w publicznych placówkach oświatowych pozwoli na poznanie opinii trzech środowisk szkolnych – uczniów, rodziców oraz nauczycieli – na temat działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Efektem ma być przekazany dyrekcji szkół raport, na podstawie którego zostanie opracowany kompleksowy program wychowawczo-profilaktyczny w każdej z placówek. Zależy nam, by był to program skuteczny, realnie odpowiadający na potrzeby uczniów – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Informacje uzyskane z procesie badawczym wspomogą rozwój usługi doradztwa zawodowego w szkołach, czyli Sopockiego Modelu Doradztwa Zawodowego. Dodatkowo opracowany materiał będzie podstawą do stworzenia Gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu.

Działa Sopocka Platforma Profilaktyczna, na której uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkół mogą uzyskać informacje dotyczące działań profilaktycznych realizowanych w Sopocie, doradztwa zawodowego, a także wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oferowanego sopockim uczniom. 

 

Źródło: https://www.sopot.pl/aktualnosc/9705/by-profilaktyka-w-szkolach-byla-skuteczna-sopot-ponownie-prowadzi-badania-w-publicznych-placowkach

Skip to content