Badania

Wyniki badania zrealizowanego w 2023 roku

PRZEBIEG BADANIA:

Już po raz czwarty została przeprowadzona diagnoza dotycząca profilaktyki szkolnej i skali zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży z sopockich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w której wzięli udział uczniowie, ich rodzice oraz kadra pedagogiczna. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI, gdzie badani mogli wypełnić ankietę przez udostępniony link. Uczniowie wypełniali ankiety w trakcie lekcji wychowawczych, zaś rodzice o badaniu byli informowani przez wychowawców klas.

W trakcie badania zebrano zadowalająco dużą liczbę wywiadów, w związku z czym wyniki badania pozwalają na podejmowanie na ich podstawie decyzji o kierunkach i zakresie działań profilaktycznych w szkołach oraz ogólnie w Sopocie.

Uczniowie:

W badaniu przeprowadzonym w 2023 roku pomiędzy 29 marca a 12 maja wzięło udział łącznie 1307 uczniów sopockich szkół, z czego 327 uczniów klas IV-VI SP, 230 uczniów klas VII i VIII SP oraz 750 uczniów sopockich szkół ponadpodstawowych.

Rodzice:

W badaniu wzięło łącznie 437 rodziców uczniów sopockich szkół, z czego 80 rodziców uczniów klas I-III SP, 120 rodziców uczniów klas IV-VI SP, 50 rodziców uczniów klas VII i VIII SP oraz 187 rodziców uczniów sopockich szkół ponadpodstawowych.

Pracownicy szkół:

W badaniu wzięło udział 222 pracowników sopockich szkół, w tym 103 pracowników szkół podstawowych oraz 119 pracowników szkół ponadpodstawowych.

Wyniki badania zrealizowanego w 2022 roku

PRZEBIEG BADANIA:

Badanie przeprowadzono w ośmiu sopockich szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, w którym wzięli udział uczniowie, ich rodzice oraz kadra pedagogiczna. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI, gdzie badani mogli wypełnić ankietę przez udostępniony link. Uczniowie wypełniali ankiety w trakcie lekcji wychowawczych, zaś rodzice o badaniu byli informowani przez wychowawców klas.

W trakcie badania zebrano zadowalająco dużą liczbę wywiadów, w związku z czym wyniki badania pozwalają na podejmowanie na ich podstawie decyzji o kierunkach i zakresie działań profilaktycznych w szkołach oraz ogólnie w Sopocie.

Uczniowie:

W badaniu przeprowadzonym w 2022 roku pomiędzy 28 marca a 6 maja wzięło udział łącznie 1126 uczniów sopockich szkół, z czego 321 uczniów klas IV-VI SP, 252 uczniów klas VII i VIII SP oraz 553 uczniów sopockich szkół ponadpodstawowych.

Rodzice:

W badaniu wzięło łącznie 416 rodziców uczniów sopockich szkół, z czego 87 rodziców uczniów klas I-III SP, 52 rodziców uczniów klas IV-VI SP, 67 rodziców uczniów klas VII i VIII SP oraz 210 rodziców uczniów sopockich szkół ponadpodstawowych.

Pracownicy szkół:

W badaniu wzięło udział 222 pracowników sopockich szkół, w tym 113 pracowników szkół podstawowych oraz 109 pracowników szkół ponadpodstawowych.

Wyniki badania zrealizowanego w 2021 roku

PRZEBIEG BADANIA:

Badanie zostało zrealizowane podczas trwania zdalnej nauki w szkołach. Dane zbierane były za pośrednictwem Internetu. Uczniowie wypełniali ankiety w trakcie lekcji wychowawczych, zaś rodzice o badaniu byli informowani przez wychowawców klas. 

W trakcie badania zebrano zadowalająco dużą liczbę wywiadów, w związku z czym wyniki badania pozwalają na podejmowanie na ich podstawie decyzji o kierunkach i zakresie działań profilaktycznych w szkołach oraz ogólnie w Sopocie.

Uczniowie:

W badaniu przeprowadzonym w 2021 roku pomiędzy 22 marca a 29 kwietnia wzięło udział łącznie 1483 uczniów sopockich szkół, z czego 414 uczniów klas IV-VI SP, 242 uczniów klas VII i VIII SP oraz 827 uczniów sopockich szkół ponadpodstawowych.

Rodzice:

W badaniu wzięło łącznie 516 rodziców uczniów sopockich szkół, z czego 60 rodziców uczniów klas I-III SP, 80 rodziców uczniów klas IV-VI SP, 78 rodziców uczniów klas VII i VIII SP oraz 298 uczniów sopockich szkół ponadpodstawowych.

Pracownicy szkół:

W badaniu wzięło udział 238 pracowników sopockich szkół, w tym 101 pracowników szkół podstawowych oraz 137 pracowników szkół ponadpodstawowych .

Wyniki badania zrealizowanego w 2020 roku

UCZESTNICY BADANIA:

Badanie zastało zaplanowane i rozpoczęło się przed ogłoszeniem w Polsce 20 marca 2020 stanu epidemii. Późniejsze zdarzenia spowodowały, że na wyniki badania duży wpływ miało zawieszenie zajęć w szkołach. Jedną w podstawowych konsekwencji wprowadzenia stanu epidemii są mniej liczebne niż tego oczekiwano próbki uczestników z każdej z trzech grup respondentów (uczniów oraz ich rodziców i nauczycieli) a także mniejsza niż tego oczekiwano reprezentatywność tych próbek. Niemniej wyniki badania nadal pozwalają na podejmowanie na ich podstawie decyzji o kierunkach i zakresie działań profilaktycznych w szkołach oraz ogólnie w Sopocie.

Uczniowie:

W badaniu przeprowadzonym pomiędzy 8 marca a 2 czerwca 2020 wzięło udział łącznie 974 uczniów sopockich szkół, z czego 232 uczniów klas IV-VI SP, 132 uczniów klas VII i VIII SP oraz 610 uczniów sopockich szkół ponadpodstawowych.

Rodzice:

W badaniu wzięło łącznie 649 rodziców uczniów sopockich szkół, z czego 129 rodziców uczniów klas I-III SP, 163 rodziców uczniów klas IV-VI SP, 84 rodziców uczniów klas VII i VIII SP oraz 273 uczniów sopockich szkół ponadpodstawowych.

Pracownicy szkół:

W badaniu przeprowadzonym pomiędzy 8 marca a 31 maja 2020 wzięło łącznie 285 pracowników sopockich szkół.

Skip to content