Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie

Anna Dukowska

e-mail: anna.dukowska@ckusopot.pl

Tel: 058 55000 11 w.33 / +48 791 983 101

Pokój: 2 CKU Sopot (parter)

Godziny konsultacji:

 • poniedziałek: 8.00 – 16.00
 • środa: 8.00 – 14.00
 • czwartek: 8.30 – 15.30

Terminy konsultacji proszę rezerwować z wyprzedzeniem drogą elektroniczną lub telefonicznie (istnieje możliwość ustalenia w trybie indywidualnym konsultacji po za wskazanymi godzinami).

Zakres wsparcia powiatowego konsultanta dla szkoły:
 • wsparcie w zakresie tworzenia lub modyfikowania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego;
 • udzielanie wsparcia doradcom zawodowym/ koordynatorom doradztwa w szkołach w zakresie:
  • badania umiejętności, zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji zawodowych,
  • rozwijania kompetencji społecznych,
  • pracy z uczniami nad planowaniem ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
  • sposobów pracy z rodzicami i opiekunami prawnymi.
 • udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej;
 • prowadzenie Sopockiej Sieci Doradztwa Zawodowego;
 • wspieranie aktywności szkół w środowisku lokalnym/regionalnym w zakresie edukacji zawodowej (np. targi pracy, targi edukacyjne, drzwi otwarte, wizyty studyjne);
 • prowadzenie rad pedagogicznych
 • koordynacja międzyszkolnego programu SZKOLNI AMBASADORZY DORADZTWA ZAWODOWEGO;
 • warsztaty z doradztwa zawodowego dla szkół/ Firma Symulacyjna SMART STUDIO / Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.

 Więcej informacji na stronach:

https://www.ckusopot.pl/doradztwo-zawodowe/

https://m.facebook.com/profile.php?id=313593595896779&ref=content_filter

Doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie

Marzena Jasińska

e-mail: m.jasinska@poradniasopot.pl

Tel. 58 551 51 33

Gabinet nr 3

Godziny konsultacji, porad i warsztatów.

 • poniedziałek – 12.00-18.00;
 • wtorek – 8.00-13.00;
 • środa – 8.00-12.00;
 • czwartek – 8.00-13.00.

Doradca zawodowy w PPP Sopot udziela pomocy w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej. Pomoc realizowana jest w formie:

 • grupowych warsztatów dla klas VII i VIII szkół podstawowych
 • indywidualnych porad zawodowych dla uczniów, podczas których istnieje możliwość diagnozy zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
 • wsparcia dla rodziców w postaci spotkań indywidualnych i grupowych (podczas zebrań z rodzicami w szkołach);
 • wsparcia dla wychowawców i nauczyciel.

Główne działania doradcy są skierowane do młodzieży kończącej szkołę ponadpodstawową lub podstawową, która poszukuje odpowiedzi na pytania:

 • jakie są moje plany, marzenia i cele związane z dalszą edukacją czy pracą?
 • jaki jestem – jakie mam mocne i słabe strony, zainteresowania i predyspozycje zawodowe?
 • którą szkołę czy uczelnię wybrać, która jest najlepsza dla mnie?
 • moja wymarzona praca, jak jej szukać?
 • jak się zaprezentować na rozmowie kwalifikacyjnej?

Dzięki pomocy doradcy zawodowego z naszej poradni można:

 • nauczyć się jak zaplanować swoja dalszą edukację oraz karierę zawodową;
 • uzyskać jasność swoich planów i celów zawodowych;
 • uzyskać informacje na temat swoich mocnych stron, talentów oraz tego w jaki sposób je wykorzystać w planowaniu dalszej edukacji;
 • otrzymać informacje na temat aktualnych wymagań rynku pracy oraz aktualnych dróg kształcenia.

Szczegółowa oferta indywidualna dla uczniów szkół podstawowych, klasy VII i VIII:

 • badanie potencjału, możliwości, preferencji zawodowych wraz z omówieniem wyników;
 • pomoc przy wyborze szkoły, w tym informacje o najnowszej ofercie edukacyjnej w Sopocie i trójmieście;
 • pomoc w rekrutacji w tym ustalenie listy preferowanych szkół wraz z możliwą punktacją;
 • zapoznanie z progami warunkującymi dostanie się do szkoły w bieżącym roku szkolnym;
 • zastanowienie się jaka ścieżka edukacyjna jest możliwie najlepsza dla ucznia;
 • zapoznanie z zawodami które są oferowane w ramach trójmiejskiej oferty.

Szczegółowa oferta indywidualna dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

 • rozmowy coachingowe/doradcze w oparciu o realizację celu edukacyjno-zawodowego;
 • rozmowy coachingowe/doradcze wspierające rozwój w tym efektywność ucznia się;
 • badanie potencjału, możliwości, preferencji zawodowych wraz z omówieniem wyników;
 • pomoc przy wyborze kierunku studiów, w tym informacje o ofercie uczelni wyższych w trójmieście i Polsce;
 • pomoc w rekrutacji – progi punktowe, warunki rekrutacji;
 • rozmowy doradcze o ścieżkach edukacyjnych możliwie najlepszych dla ucznia.

Szczegółowa oferta warsztatowa dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

 • warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas VII pt. „Jakie zawody czekają nas dziś i w przyszłości” – 3 godziny;
 • warsztaty z grą „Szkolna szkoła biznesu” dla uczniów klas VIII i szkół ponadpodstawowych – 3 godziny;
 • warsztaty dla uczniów klas VIII – „Moje mocne strony i predyspozycje zawodowe” – 4 godziny;
 • warsztaty dla klas VIII – „Co dalej po szkole podstawowej” – 4 godziny;
 • warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych z grą „Biznes na czas” – 3 godziny;
 • warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych – „Praca czy studia” – 3 godziny;
 • warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Moje mocne strony – planowanie kariery edukacyjnej” – 4 godziny.

Szczegółowa oferta dla rodziców i nauczycieli:

 • indywidualne porady dla rodziców – jak wspierać dziecko w wyborze dalszego kierunku kształcenia;
 • indywidualne porady dla nauczycieli – rola nauczyciela w zakresie wsparcia dla ucznia w obszarze doradztwa zawodowego;
 • spotkania, warsztaty dla rodziców – według potrzeb szkół;
 • szkolenia dla Rad Pedagogicznych – według potrzeb szkół.