Adresy placówek

Wykaz sopockich publicznych
placówek oświatowych

PRZEDSZKOLA

Nazwa

Adres

Dyrektor

E-mail

Przedszkole nr 1

ul. Armii Krajowej 58

ul. Kasprowicza 1

Bożena Przypaśniak

przedszkole1sopot@wp.pl

Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy

ul. 23 Marca 90

Anita Berdys

przedszkole2@sopot.pl

Przedszkole nr 4 „Nad Potokiem”

ul. Obodrzyców 20

Iwona Karczewska

przedszkole4@sopot.pl

Przedszkole nr 5

ul. Haffnera 72

Ewa Ściuba

przedszkole5@sopot.pl

Przedszkole nr 8

ul. Jana z Kolna 3

Marzena Czajkowska

przedszkole8@sopot.pl

Przedszkole nr 10

ul. Kościuszki 31

Beata Kuchcińska

przedszkole10@sopot.pl

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12

ul. Kolberga 10

Iwona Kierzek

przedszkole12@sopot.pl

SZKOŁY PODSTAWOWE

Nazwa

Adres

Dyrektor

E-mail

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Armii Krajowej

ul. Armii Krajowej 50/54

Sylwia Majewska

sekretariat@sp1sopot.eu

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 7 im. Tadeusza Kościuszki

ul. Haffnera 55

Marek Skowroński

sekretariat@sp7.sopot.pl

Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejkiul. 3 Maja 41

Sylwia Łebkowska

zielonaosemka@wp.pl

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Gen. Władysława Sikorskiego

ul. Kolberga 15

Małgorzata

Gładysiewicz

sp9@sp9.edu.pl

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Nazwa

Adres

Dyrektor

E-mail

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. M. Skłodowskiej-Curie

ul. Książąt Pomorskich 16/18

Wiesława

Kaszubowska

szkola@1losopot.pl

II  Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego

al. Niepodległości 751

Jacek Gan

lo2@sopot.pl

III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej

ul. Kolberga 15

Danuta Klapper- Szczucka

sekretariat@3lo.sopot.pl

Zespół Szkół Handlowych

ul. Wejherowska 1

Jolanta Niewadzioł

zsh@sopot.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Boh. Wybrzeża

ul. Kościuszki 22/24

Aleksandra Cięglewicz-Wachowiak

cku@ckusopot.pl

POZOSTAŁE PLACÓWKI

Nazwa

Adres

Dyrektor

e-mail

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Kazimierza Wielkiego 14

Iwona Goślicka

zss5sekretariat@sopot.pl

Szkoła Podstawowa Specjalna  nr 11 dla Uczniów Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Ruchowo

 ul. 23 Marca 93

Gabriela Krupska

sp11@sopot.pl

Sopockie Ognisko Plastyczne

ul. Księżycowa 3b

Anna Wyszomirska

sop@sopot.pl

Młodzieżowy Dom Kultury

al. Niepodległości 763

Karolina Olszewska-Prusak

mdk@sopot.pl

Sopocka Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki

ul. Obr. Westerplatte 18/20

Małgorzata Więcławek

ssm@sopockaszkolamuzyczna.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Władysława IV 23/25

Regina Osika

ppp@poradniasopot.pl