Niezbędne adresy, telefony i linki

 1. Urząd Miasta Sopotu
  Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
  tel. 58 521 37 22
  mail. ums@um.sopot.pl
  www.sopot.pl
 2. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Sopot
  Marynarzy 4 pok.8, 81-704 Sopot
  tel. 58 521 36 10
  mail. ewa.puszkiewicz@um.sopot.pl 
 3. Wydział Oświaty UM Sopot
  Marynarzy 4 pok.11, 81-704 Sopot
  tel. 58 521 37 38
  mail. jakub.pilarski@um.sopot.pl
 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
  Kolejowa 14, 81-835 Sopot
  tel. 58 551 17 10
  mail. mops@mopssopot.pl
 5. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Al. Niepodległości 759A, 81-838 Sopot
  tel. 58 551 17 10
  mail. zippwr@mopssopot.pl
 6. Punkt Interwencji Kryzysowej
  Al. Niepodległości 759A, 81-838 Sopot, I piętro, pok. 1-7
  tel. 58 550 14 14
  mail. pik@mopssopot.pl
 7. Komenda Miejska Policji w Sopocie
  Armii Krajowej 112A, 81-824 Sopot
  tel. 58 521 62 22
  mail. kmpsopot@pomorska.policja.gov.pl
 8. Prokuratura Rejonowa w Sopocie
  A. Grottgera 3-5, 81-809 Sopot
  tel. 58 551 09 22
  mail. sopot@gdansk.po.gov.pl
 9. Sąd Rejonowy w Sopocie
  1 Maja 10, 81-828 Sopot
  tel. 58 554 98 00
  mail. sad@sopot.sr.gov.pl
 10. Straż Miejska w Sopocie
  Armii Krajowej 105, 81-824 Sopot
  tel. 58 521 38 50
  mail. dyzurka@um.sopot.pl
 11. Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SPZOZ Uzdrowisko Sopot
  3 Maja 67/69, 81-850 Sopot
  tel. 58 551 48 75
  mail. uzależnienia@zozsopot.pl
 12. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Marynarzy 4, 81-704 Sopot (komisja pracuje zdalnie)
  tel. 506 564 879, 609 691 250
  mail. gkrpa@sopot.pl
 13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie
  Władysława IV 23/25, 81-742 Sopot
  tel. 58 551 51 33
  mail. ppp@poradniasopot.pl
 14. Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny „Mrowisko”
  Niepodległości 817A, 81-850 Sopot
  tel. 58 550 26 69
  mail. mot@mrowisko.org.pl