O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności profilaktyki uzależnień i zaburzeń zachowania w Sopocie poprzez przeprowadzenie wielowymiarowej diagnozy sytuacji profilaktyki szkolnej i skali zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz ocena polityki społecznej i skuteczności działań profilaktycznych prowadząca do wypracowania planu zmian profilaktyki w zakresie:

  • ekonomiczno-organizacyjnym i prawno-administracyjnym;
  • narzędzi diagnozy potrzeb profilaktycznych, modelu oceny skuteczności osiągania celów profilaktycznych i jakości procesu realizacji profilaktyki ukierunkowanej na dzieci i młodzież w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych;
  • społeczno-kulturowych uwarunkowań działalności profilaktycznej, w tym zwłaszcza zaangażowania w profilaktykę społeczności szkolnej i jej otoczenia: nauczycieli, rodziców, personelu szkoły, reprezentantów społeczności lokalnych.

 

Rezultatem będzie raport z przeprowadzanych badań, który zostanie wykorzystany jako podstawa do stworzenia programu profilaktyczno-wychowawczego w każdej ze szkół oraz Gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu.

Harmonogram projektu

  • do 29 lutego 2024 r. – opracowanie zestawów ankiet;
  • od 18 marca 2024 r. – rozpoczęcie realizacji badania online wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;
  • 6 maja 2024 r. – zakończenie realizacji badania;
  • do 28 czerwca 2024 r. – opracowanie raportów z badania;
  • wrzesień/październik 2024 r. – spotkanie podsumowujące z dyrektorami szkół oraz pedagogami/psychologami.

Raporty z wynikami badań z poprzednich lat dostępne są tutaj.

 

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu Gminy Miasta Sopotu.

Koordynatorzy projektu:

Ewa Puszkiewicz

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Mail: ewa.puszkiewicz@um.sopot.pl

Tel. 609 680 954

 

 

Jakub Pilarski

Wydział Oświaty Urząd Miasta Sopotu

Mail: jakub.pilarski@um.sopot.pl

Tel. 58 521 37 38