Programy profilaktyczne rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Poziom III – Program modelowy   

 • Fantastyczne Możliwości

Poziom II – Dobra praktyka   

 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
 • Archipelag Skarbów
 • Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców i młodzieży w wieku 10-14 lat
 • Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych
 • Spójrz inaczej – Szkolny program profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowany na wczesne zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz przeciwdziałanie nieprawidłowej adaptacji społecznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
 • Trzy koła
 • Program Unplugged
 • TUTORING SZKOLNY – program pedagogiki dialogu
 • Program Nauki Zachowania

 

Poziom I – Program obiecujący

 • Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej
 • Szkolna Interwencja Profilaktyczna
 • Program Domowych Detektywów (program został oceniony na najwyższy poziom rekomendacji w międzynarodowej bazie programów EDDRA)
 • Środowiskowa profilaktyka uzależnień
 • FreD goes net
 • Przyjaciele Zippiego
 • PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY EPSILON
 • Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych
 • Laboratorium Wiedzy Pozytywnej
 • Debata
 • Spójrz Inaczej (dla klas 4-6)
 • Program ARS, czyli jak dbać o miłość
 • Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk
 • Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej
 • Gra w Dobre Zachowania
 • Projekt Lustro dla szkół ponadpodstawowych