Programy profilaktyczne rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Promocja zdrowia psychicznego:

 • Przyjaciele Zippiego
 • Program Epsilon
 • Spójrz inaczej dla klas 1-3
 • Spójrz inaczej dla klas 4-6
 • Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej
 • Poruszające bajki o emocjach

Profilaktyka uniwersalna:  

 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
 • Archipelag Skarbów
 • Program Domowych Detektywów „JAŚ I MAŁGOSIA NA TROPIE”
 • Program Fantastyczne Możliwości
 • Laboratorium Wiedzy Pozytywnej
 • Program Wzmacniania Rodziny
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców
 • Program Profilaktyczny Debata
 • Trzy Koła
 • Program Unplugged
 • Ars, czyli jak dbać o miłość?
 • Spójrz inaczej dla klas 1-3
 • Spójrz inaczej dla klas 4-6
 • Program profilaktyczno – wychowawczy Epsilon
 • Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej
 • Tutoring Szkolny – program pedagogiki dialogu
 • Zagrajmy Razem
 • Projekt Lustro
 • Wspólne kroki w cyberświecie

Profilaktyka selektywna:

 • Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych
 • Program wspomagania rozwoju psychospołecznego
  dzieci nieśmiałych
 • Fred Goes Net
 • Bezpieczniej w dorosłość
 • Program wzmacniania rodziny
 • Środowiskowa profilaktyka uzależnień
 • Szkolna interwencja profilaktyczna
 • Program nauki zachowania
 • Profilaktyczny bank dobrych praktyk

Profilaktyka wskazująca:

 • Fred Goes Net
 • Bezpieczniej w dorosłość
 • Szkolna interwencja profilaktyczna