Realizacja projektów profilaktycznych w 2022 roku w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom

Lp.

Nazwa organizacji/pomiotu uprawnianego

Nazwa zadania

Termin realizacji

1.        

Stowarzyszenie Klub Abstynenta MEWA

Młodzi Gniewni, Życie na trzeźwo

I-XII 2022

2.        

Polskie Towarzystwo Psychoedukacji

Mój lepszy Świat

I-XII 2022

3.        

Fundacja Pomorski Dom Nadziei

Profilaktyka HIV/AIDS – młodzież 2022

I-XII 2022

4.        

Fundacja Czyste Dźwięki

Zabawa bez odurzania 2022; Nie igraj z ekranem

I-XII 2022

5.        

STOWARZYSZENIE WSPARCIA  INTERWENCJI „SUPPORT”

Systematyczne wsparcie osób młodych

I-XII 2022

6.        

STOWARZYSZENIE WSPARCIA  INTERWENCJI „SUPPORT”

Specjalistyczne poradnictwo i wsparcie osób w sytuacjach kryzysowych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie w godzinach nocnych i dni wolne od pracy

I-XII 2022

7.        

Fundacja Wspierania Rodzin i Dzieci

Punkt konsultacyjno-diagnostyczny dla dzieci i młodzieży w Sopocie

I-XII 2022

8.        

Sopocki Klub Karate i Rekreacji

Zimowe półkolonie w Sopocie

I-III 2022

9.        

Stowarzyszenie Sopocki Dom

Po pierwsze PROFILAKTYKA!

I-XII 2022

10.    

Stowarzyszenie Sopocki Dom

Zimowisko 2022

I-III 2022

11.    

Stowarzyszenie Sopocki Dom

„Mocni – świadomi”

I-XII 2022

12.    

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”

SOPOCKIE WSPARCIE

I-VI 2022

13.    

Fundacja Profilaktyki i Promocji Zdrowia Meander

Klub dla dzieci i młodzieży – Grandklub Meander

I-XII 2022

14.    

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Zimowy Punkt Interwencyjny

I-XII 2022

15.    

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

„Młodzieżowa Placówka Wychowawcza – uczy, wychowuje, inspiruje 2022”

I-XII 2022