Realizacja projektów profilaktycznych w 2020 roku w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom

Lp.Nazwa OrganizacjiNazwa ProgramuOdbiorcy ProjektuTermin realizacji
1.Fundacja Pomorski Dom NadzieiProfilaktyka HIV/AIDS – młodzież 2020II klasy szkół ponadpodstawowychII – XII 2020
2.Polskie Centrum MediacjiMediacje rówieśniczeSzkoły podstawowe
i ponadpodstawowe
II – XII 2020
3.Fundacja Czyste DźwiękiZabawa bez odurzania 2020 r.Uczniowie  w wieku 16-18 latII – VI 2020
4.Fundacja Wpierania Rodzin
i Dzieci
Punkt konsulatycjno-diagnostyczny dla dzieci i młodzieży w Sopocie (Chrobrego, III piętro, p. 304)Szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe
II – XII 2020