Realizacja projektów profilaktycznych w 2020 roku w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom

Lp.

Nazwa Organizacji

Nazwa Programu

Termin realizacji

1.

Stowarzyszenie Sopocki Dom

Zajęcia profilaktyczne dla dzieci z placówki wsparcia dziennego „Sopocki Dom”

I-XII 2021

2.

Stowarzyszenie Sopocki Dom

Wsparcie młodych osób w sytuacjach kryzysowych

I-VI 2021

3.

Fundacja Profilaktyki i Promocji Zdrowia Meander

Klub dla dzieci i młodzieży – Grandklub Meander

I-XII 2021

4.

Fundacja Czyste Dźwięki

Zabawa bez odurzania 2021

III-XII 2021

5.

Fundacja Czyste Dźwięki

Streetworking w Sopocie
w sezonie letnim 2021

IV-IX 2021

6.

Fundacja Wspierania Rodzin i Dzieci

Punkt konsultacyjno-diagnostyczny dla dzieci
i młodzieży w Sopocie

I-XII 2021

7.

Fundacja Pomorski Dom Nadziei

Profilaktyka HIV/AIDS – młodzież 2021

I-XII 2021

8.

Stowarzyszenie Sopocki Dom

Nocne wsparcie specjalistyczne dla osób doświadczających przemocy i sytuacji kryzysowych

I-VI 2021