Newsletter

Zapisz się do newslettera!

Zapisując się na listę odbiorców newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowych wpisach, które pojawiają się na stronie.


Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PBS Spółka z o.o., z siedzibą w Sopocie 81-812, ul. Junaków 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000189170 (dalej jako „Administrator”).
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany w pkt 1. powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@pbs.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji o nowych postach pojawiających się na stronie https://profilaktykasopot.pbs.pl/ podstawą prawną dla tego celu jest 6 ust. 1. lit. b
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody no otrzymywanie newslettera.
  5. Wycofanie zgody następuje przez wybranie opcji „Zmień swoją subskrypcję”, znajdującego się na końcu każdego przesłanego newslettera.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przechowywania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
  7. Podanie danych jest warunkiem otrzymywania newslettera.
Skip to content