WARSZTATY I KOMIKS, KTÓRY UCZY JAK PRZECIWDZIAŁAĆ PRZEMOCY

W sopockich szkołach podstawowych odbywają się warsztaty dotyczące przeciwdziałania przemocy i agresji. Zajęcia prowadzą psycholog oraz pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w oparciu o komiks – informator „Krótkie historie o  życiu”.

Komiks przygotował Sopocki Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego członkiem jest również sopocki MOPS. Zawarte w nim zostały cztery krótkie historie ukazujące różne formy przemocy oraz dane do instytucji, w których osoby dotknięte przemocą mogą uzyskać pomoc i wsparcie.   

– Celem warsztatów, które prowadzimy w oparciu o komiks, jest zwrócenie uwagi na różne przejawy złości, agresji i przemocy oraz przedstawienie sposobów radzenia sobie z nimi – podkreśla Wojmir Strzałkowski, psycholog z sopockiego MOPS-u.

Warsztaty skierowane są do uczniów VII i VIII klas sopockich szkół podstawowych. Uczniowie aktywnie włączani są w tematykę zajęć m.in. poprzez pracę w grupach oraz metodą burzy mózgów. Poruszane tematy dotyczą przemocy domowej, rówieśniczej, cyberprzemocy, zjawisk takich jak: hejt, trollowanie, seksting, a także ksenofobia czy rasizm.

– Chcemy, żebyście widząc problem, mieli odwagę powiedzieć o tym komuś, choćby koleżance, koledze czy rodzicom – mówiła Anna Wnukowska, pracownik socjalny. – Żebyście wiedzieli, że razem możecie więcej zdziałać. Możecie zwrócić się do wychowawcy, pedagoga czy psychologa w szkole. Na pewno zostaniecie wysłuchani i wspólnie znajdziecie jakieś rozwiązanie.

Podczas warsztatów uczniowie zapoznają się z krótkimi historiami opisanymi w komiksie. Następnie, w małych grupach omawiają je i szukają odpowiedzi na pytania: czego dotyczy dana historia, jaki problem porusza, jakie formy przemocy w niej występują i jak można pomóc rodzinie, która występuje w omawianej historii. Swoje przemyślenia przedstawiają pozostałym grupom.

– Przemoc może być różna, czasem słowa bolą bardziej niż bicie – mówiła jedna z uczennic podczas warsztatów.

– Może też być przemoc psychiczna, np. niektórzy rodzice mówią dzieciom, że są głupie i do niczego się nie nadają – zauważył inny uczeń.    

Na zakończenie warsztatów uczniowie otrzymują ulotkę „Stop przemocy” na temat agresji i przemocy wraz z numerami telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży, gdzie mogą anonimowo zadzwonić i porozmawiać o swoich problemach.

W jednej z sopockich szkół dodatkowo odbywają się tygodniowe konsultacje psychologiczne adresowane do rodziców uczniów pod kątem agresji i przemocy rówieśniczej. Konsultacje prowadzone są przez psychologów z Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego sopockiego MOPS-u.

– Przemoc i agresja to nie jest temat tabu, można i trzeba o tym rozmawiać w szkole – podkreśla Kamila Proskurnicka, psycholog ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Sopocie, w której odbywały się warsztaty. – Dzieci mają między sobą konflikty i to jest naturalne. Muszą nauczyć się radzić sobie w relacjach. Tego, że ktoś może mieć inne zadanie, że nie zawsze jest tak, jak tego chcą. Jeśli nie umieją inaczej, rozwiązują takie sytuacje agresywnie. Dlatego takie warsztaty są bardzo ważne i psycholog w szkole jest bardzo potrzebny. W naszej szkole prowadzimy we wszystkich klasach warsztaty „Asertywny nie agresywny” na temat agresji i różnych metod zastępowania agresji zachowaniami asertywnymi – dodaje Kamila Proskurnicka.

Komiks i lekcje wrażliwości

Idea stworzenia komiksu-informatora powstała podczas prac Sopockiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który składa się z przedstawicieli różnych instytucji (policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych). Pomysłodawcą był członek Zespołu z ramienia sopockiej Policji, kierownik rewiru dzielnicowych Lesław Mackiewicz. Scenariusz napisały panie psycholog z Punktu Interwencji Kryzysowej sopockiego MOPS-u – Agnieszka Januszewska i Maja Woźnicka. W oparciu o swoje doświadczenia zawodowe stworzyły historie, z którymi mogą identyfikować się odbiorcy na różnych poziomach – jako osoba doświadczająca przemocy, osoba stosująca przemoc czy świadek. Stąd nazwa informatora „Krótkie historie o życiu”.

– W ramach działań profilaktycznych, w 2017 r. w sopockich szkołach rozpoczęliśmy cykl spotkań warsztatowych z młodzieżą poświęcony przeciwdziałaniu przemocy. Wydany w ubiegłym roku komiks jest bardzo dobrym narzędziem dydaktycznym i pozwala dotrzeć do młodszych odbiorców – podkreśla Marlena Jasnoch, z- ca dyrektora sopockiego MOPS-u. – Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie od ośmiu lat prowadzą w sopockich szkołach zajęcia edukacyjne mające na celu uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka, na potrzeby osób bezdomnych, chorych, z niepełnosprawnościami, starszych, samotnych, znajdujących się w sytuacji kryzysowej – dodaje Marlena Jasnoch.

Pierwsze spotkanie edukacyjne odbyło się w 2011 r. z młodzieżą licealną i dotyczyło stereotypów na temat osób bezdomnych. Pracownicy socjalni rozmawiali z młodzieżą o tym, jak w sposób właściwy pomóc osobie bezdomnej i jak się zachować wobec osoby żebrzącej.

Skip to content