„IDŹ POBIEGAJ”, CZYLI MŁODZI DO MŁODYCH O DEPRESJI

„Weź się w garść, zajmij się czymś”, „wyjdź do ludzi, na słońce”, „nie przesadzaj, inni to mają problemy” – takie zdania bardzo często słyszą osoby z zaburzeniami i chorobami na tle psychicznym. Jednak sformułowania te nie pomagają, najczęściej odnoszą odwrotny skutek. By zwrócić uwagę na problem m.in. zaburzeń depresyjnych wśród młodych ludzi i stereotypową ocenę takich sytuacji w środowisku rówieśniczym, dwie licealistki: Martyna Kozdra (z Sopotu) i Zofia Katkowska (z Gdyni) stworzyły kampanię pod wymownym tytułem „Idź pobiegaj”.

– W naszym środowisku rówieśniczym spotkamy się z wieloma osobami, które obarczone są zaburzeniami i chorobami na tle psychicznym – mówią Martyna i Zosia. – Statystyki podają, że nawet co piąty polski nastolatek ma problemy ze swoją psychiką. Niestety obserwujemy to w prawdziwym życiu – wiele osób w wieku zbliżonym do naszego zmaga się ze stanami depresyjnymi, zaburzeniami odżywiania czy nerwicą.

Kampania (Idź pobiegaj na Facebooku, Idź pobiegaj na Instagramie) oparta jest na merytorycznych tekstach oraz przykuwających uwagę odbiorców memach. Bo językiem młodych ma mówić o problemie z ich perspektywy.

– Zwracamy uwagę na stygmatyzację zaburzeń, stereotypy, kwestię marginalizowanego często męskiego zdrowia psychicznego czy higienę pracy i nauki – dodają licealistki.

„Naszym celem jest pokazanie, że choroby i zaburzenia psychiczne, a w szczególności depresja, której liczba przypadków drastycznie w ostatnich latach wzrosła, to nie tylko tragiczne w skutkach choroby cywilizacyjne, ale także (i przede wszystkim) – konkretne przypadki, dotyczące ludzi w naszym otoczeniu, mogące dotyczyć niestety także i nas samych. Konkretne przypadki, których nie możemy bagatelizować, na które odpowiedzią nigdy nie jest «nie przesadzaj», «zrób coś ze sobą», «idź pobiegaj»” – piszą na profilu kampanii Martyna i Zosia. Zachęcają także do kontaktu wszystkich, którzy się z problemem zetknęli i zechcą się swoja historią podzielić.

– Jesteśmy dumni z tego, iż jedną z inicjatorek kampanii „Idź pobiegaj” jest uczennica naszego sopockiego liceum – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Zdajemy sobie sprawę ze skali problemu zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży, a także z niewydolności czy wręcz braku systemu pomocy młodym ludziom dotkniętym takim kryzysem. Dlatego każda inicjatywa, która mówi o problemie otwarcie, która walczy ze stereotypowymi ocenami, jest warta wspierania. Ogromną wartością projektu jest jego oddolny charakter – to, że robią go osoby młode, dla młodych i językiem młodych. Taki przekaż jest najbardziej autentyczny. Deklarujemy, że miasto na pewno będzie wspierać te działania – dodaje wiceprezydent Jachim.

Projekt realizowany jest w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii.

– Pomysł na rozpoczęcie kampanii pojawił się jeszcze, gdy chodziłyśmy do gimnazjum – mówią Martyna i Zosia. – W naszym środowisku wiele osób zmagało się wtedy z problemami związanymi z sytuacją rodzinną, obrazem własnego ciała czy niepewnością dotyczącą przyszłości. Uznałyśmy, że chciałybyśmy zrobić ten projekt pod patronatem Zwolnionych z Teorii, bowiem olimpiada ZwT daje nam dodatkowe możliwości rozwoju i narzędzia, które posłużyły nam do lepszego zbudowania planu naszych działań.

Skip to content