Gmina Miasta Sopotu wraz z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym, Wydziałem Zamiejscowym w Sopocie realizować będą wspólnie projekt naukowo-badawczy na rzecz sopockiej społeczności szkolnej. List intencyjny w tej sprawie podpisany został 5 lutego.

Głównym celem badania będzie przeprowadzenie wielowymiarowej diagnozy dotyczącej profilaktyki szkolnej i skali zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w publicznych placówkach oświatowych w Sopocie. Oceniona zostanie skuteczność działań profilaktycznych prowadzonych
w szkołach.

– Liczba problemów i sytuacji stresowych, którym muszą stawić czoła dzieci i młodzież w środowisku szkolnym wzrasta. Dostrzegamy to i chcemy pomóc, stąd pomysł stworzenia platformy profilaktycznej, która posłuży do opracowania bardzo realnego i konkretnego wsparcia sopockich uczniów – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – By pomagać skutecznie, najpierw trzeba rozpoznać potrzeby. Wartością projektu jest jego szeroki zakres, bowiem przeprowadzenie badań w publicznych placówkach oświatowych pozwoli na poznanie opinii trzech środowisk szkolnych: uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Tylko takie kompleksowe działanie może przynieść efekty – dodaje wiceprezydent Czarzyńska-Jachim.

Platforma będzie narzędziem do diagnozy zapotrzebowania na działania wychowawcze
i profilaktyczne w szkole. Dzięki temu opracowany zostanie kompleksowy  program
wychowawczo-profilaktyczny w każdej z publicznych placówek.

Wypracowane narzędzie pozwoli na kontynuowanie badania w kolejnych latach,
co da możliwość ewaluacji  i obserwowania trendów wśród młodzieży w dłuższej perspektywie.

– Bardzo się cieszymy, że nasza uczelnia będzie pracować przy tym projekcie –
mówi dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Romana Kadzikowska-Wrzosek, dziekan Wydziału Psychologii. – Nasze hasło brzmi: „Z teorią w praktykę” i oto wiedza z dziedziny psychologii przyczyni się do realnej poprawy sytuacji uczniów w sopockich szkołach.

W ramach współpracy zespół ekspertów zatrudnionych w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS Sopot przygotuje zestaw narzędzi do realizacji badań w sopockich publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Badania obejmą:

  • uczniów szkół podstawowych;
  • uczniów szkół ponadpodstawowych;
  • pracowników szkoły;
  • rodziców.

Za realizację badania odpowiedzialna będzie firma PBS Sopot (Partner in Business Strategies). PBS przeprowadzi badania we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, stworzy stronę internetową sopockiej platformy profilaktycznej oraz opracuje raporty indywidulane oraz zbiorcze z realizowanego badania.

– Do końca lutego planowane jest przygotowanie przez SWPS narzędzi badawczych, tj. ankiet
dla wszystkich respondentów – informuje Justyna Rozbicka-Stanisławska, Główny Specjalista
ds. Profilaktyki Uzależnień UMS. – W marcu i kwietniu powinny być przeprowadzane badania ankietowe. Opracowanie raportu i podsumowanie badań przez PBS planowane jest do końca czerwca. Takie terminy realizacji pozwolą budować w nowym roku szkolnym programy
wychowawczo-profilaktyczne już na podstawie tych badań.

Dodatkowo materiał będzie podstawą do stworzenia Gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu na 2021 rok.

Skip to content