Stypendia dla 65 sopockich uczniów!

Za naukę, sport, ale także za postęp i zaangażowanie społeczne.

Za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, społeczne oraz za uzyskane postępy stypendiami Prezydenta Miasta Sopotu uhonorowanych zostało 65 uczniów. Stypendia trafią także do 6 studentów. Na ten cel miasto przeznaczyło łącznie 103 tys. zł. W tym roku wyróżnienia zostały przyznane według nowych zasad.

Stypendia Prezydenta przyznawane są od wielu lat. W 2020 r. zmienił się jednak regulamin ich przyznawania. Do tej pory kilkudziesięciu uczniów stypendia na dany rok szkolny otrzymywało przez 10 miesięcy i były one wypłacane co miesiąc. Przyjęta w maju tego roku przez Radę Miasta Sopotu uchwała stanowi, że stypendium jest jednorazowe.

Kolejna bardzo ważna zmiana dotyczyła liczby kategorii. Wsparcie trafi do młodych ludzi nie tylko za wybitne osiągnięcia w nauce, artystyczne czy sportowe. Prezydent miasta nagrodzi również aktywność społeczną uczniów oraz ich pracę nad swoimi wynikami, czyli postęp.

– Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, iż mimo tak trudnego minionego roku szkolnego udało im się osiągać sukcesy – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Stypendium to wsparcie dla uczniów zdolnych, wyróżniających się w nauce oraz osiągających wybitne wyniki sportowe i artystyczne. Ale doceniliśmy także tych, który nie osiągnęli najwyższych średnich w szkole, jednak dzięki pracowitości, chęci rozwoju poprawili bardzo swoje oceny i zmienili nastawienie do nauki. Dla nich to naprawdę wielki postęp. O to też chodzi w procesie edukacji. Warta docenienia jest także aktywność społeczna uczniów, czy na rzecz społeczności szkolnej, lokalnej czy inna działalność pozaszkolna – dodaje wiceprezydent Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Jednorazowe stypendia zostały przyznane w pięciu kategoriach:

  • naukowej – 1500 zł
  • sportowej – 1500 zł
  • artystycznej – 1500 zł
  • społecznej – 1000 zł
  • za postęp – 1000 zł

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr XV/277/2020 z 21 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Sopotu dla dzieci i młodzieży za wybitne osiągniecia edukacyjne, sportowe lub artystyczne pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Sopotu w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, zdecydowano o przyznaniu 65 jednorazowych stypendiów.

Dodatkowo, zgodnie z decyzją komisji stypendialnej, w roku akademickim 2020/2021 jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Sopotu w kwocie 2000 zł otrzyma 6 studentów.

Na stypendia miasto przeznaczyło łącznie 103 tys. zł (91 tys. dla uczniów i 12 tys. dla studentów).

Ze względu na sytuację epidemiczną coroczna gala wręczenia stypendiów nie odbędzie się, do stypendystów listy gratulacyjne zostaną wysłane pocztą.

Źródło: https://www.sopot.pl/aktualnosc/8620/za-nauke-sport-ale-takze-za-postep-i-zaangazowanie-spoleczne-stypendia-dla-65-sopockich-uczniow?fbclid=IwAR0CdGL6Kc4wQxofiZGptO6vqV9eVONam4vXoRRJHFjzJN62AU_zNmkys3U

Skip to content