„Career – droga do kariery zawodowej”.
Doradztwo zawodowe szyte na miarę

W ramach Sopockiego Modelu Doradztwa Zawodowego od września 2020 r. budowany jest w Sopocie innowacyjny program doradztwa zawodowego dla Zespołu Szkół Handlowych. Sopockie Centrum Kształcenia Ustawicznego pozyskało grant z Funduszu Współpracy na stworzenie szytego na miarę programu doradztwa zawodowego dla uczniów i uczennic sopockiego technikum.

– Bardzo się cieszę, że w Sopocie uczniowie mają możliwość skorzystania z tak innowacyjnego projektu w swojej szkole – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Wciąż poszukujemy nowatorskich metod, programów, by jak najlepiej przygotować młodzież do funkcjonowania na rynku pracy. Oparte na współpracy – także międzynarodowej – działania pozwalają stworzyć program realnie pomagający młodym ludziom, dający konkretną wiedzę i umiejętności. Gorąco zachęcam uczniów do zgłaszania się na warsztaty i konsultacje, bo przyniesie im to realne korzyści, pozwoli dotknąć biznesu w praktyce – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Proponowany młodzieży program to efekt współpracy międzynarodowego partnerstwa: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, ZSH Sopot, POU Varaždin z Chorwacji oraz Weiterbildungskolleg Linker Niederrhein z Niemiec.

To, co wyróżnia te działania to fakt, że opracowany program doradztwa zawodowego został oparty na potrzebach szkoły i budowany jest wraz z szkołą oraz uwzględnia wymianę doświadczeń międzynarodowych. Innowacyjny element  Projektu „Career” to zaproszenie do współpracy przedstawicieli biznesu, którzy wraz z doradcami zawodowymi przygotowują ofertę warsztatową. Firmy, które współtworzą program doradztwa, to: Staples Polska, Sopot Marriott Resort&Spa, AP Logistics SP z o.o.

Od września 2020 do stycznia 2021 r. przygotowywany był prototyp programu. Od marca do maja 2021 r. będzie on testowany wraz z grupą uczniów, którzy zdecydują się skorzystać z oferty.

Bazując na potrzebach szkoły, uczniów i partnerów biznesowych przygotowany zostanie praktyczny program wsparcia młodych ludzi w rozwoju, odkrywaniu talentów i poznawania potrzeb pracodawców na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Rezultaty z testowania zostaną zawarte w publikacji – praktycznym poradniku o tym, jak skutecznie wykorzystać doradztwo zawodowe do tworzenia innowacji edukacyjnych mających na celu wsparcie uczniów w rozwoju kluczowych kompetencji niezbędnych do zwinnego poruszania się na  rynku pracy.

W tym tygodniu pierwsi uczniowie z Zespołu Szkół Handlowych rozpoczynają przygodę z doradztwem zawodowym w ramach projektu „Career – droga do kariery zawodowej”. W ofercie znajdą warsztaty z doradztwa zawodowego, indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi oraz mają szansę na realny kontakt z przedstawicielami biznesu.

Informacje i zapisy:

  • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie – Anna Mamprejew-Kwintkiewicz, wicedyrektor
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie – Anna Dukowska, Konsultant powiatowy ds. doradztwa eukacyjno-zawodowego,  e-mail: anna.dukowska@ckusopot.pl

Informacje o projekcie „Career – droga do kariery zawodowej” na stronie CKU

Skip to content