„Zdolni z Pomorza – Sopot” aż do 2023 roku

Projekt „Zdolni z Pomorza – Sopot”, zaplanowany do 2021 r., został przedłużony do października 2023 r. Dzięki niemu sopoccy uczniowie nadal będą mogli korzystać z szerokiej oferty zajęć ukierunkowanych na rozwijanie zdolności i predyspozycji.

Pod koniec ubiegłego roku Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o kontynuacji projektu dla szczególnie uzdolnionych sopockich uczniów na kolejne lata. Uczestnicy – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych nadal będą mogli korzystać ze wsparcia w ramach projektu.

– Bardzo się cieszę, że młodzi zdolni uczniowie z naszego miasta będą mogli korzystać z tak wartościowego, rozwijającego projektu, który daje im się szansę rozwoju, wspomaga ich talenty i zainteresowania – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Zwiększy się liczba grup przedmiotowych realizujących zajęcia oraz liczba godzin zajęć pozalekcyjnych: matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz zajęć rozwijających kompetencje społeczne, Dodatkowo pojawiają się kolejne szanse na udział w obozach naukowych, warsztatach interdyscyplinarnych, spotkaniach akademickich, wycieczkach edukacyjnych, kołach olimpijskich. I co najważniejsze – wzrasta też wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia naukowe dla uczestników projektu.

Mimo pracy w trybie zdalnym kolejne zespoły (aż 7 grup projektowych) pracują obecnie nad realizacją projektów z obszaru kompetencji społecznych, biologii, informatyki, natomiast kolejni uczestnicy rozpoczynają udział w kołach olimpijskich na uczelniach. Spodziewane efekty – już latem!

– Rok 2021 rozpoczął się cyklem zajęć kreatywnych ukierunkowanych na rozwijanie myślenia nieschematycznego, innowacyjnego, generowanie nieszablonowych rozwiązań problemów. Ten profil zajęć będziemy kontynuować poszerzając go o kolejne moduły, rozszerzając tematykę – mówi Regina Osika, lokalny opiekun metodyczno-pedagogiczny projektu.

W projekcie przewidziano także zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych (w pracowni informatycznej już teraz czeka drukarka 3D), spotkania z pracodawcami oraz udział w zajęciach rozwijających kompetencje społeczne, a także udział w wydarzeniach kulturalnych.

Każdego roku około 70 uczniów korzysta z możliwości, które oferują Zdolni z Pomorza – Sopot i cieszy, że kolejne lata też dają młodym zdolnym takie możliwości rozwoju. Wśród uczestników są finaliści i laureaci olimpiad (np. Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Matematycznej Juniorów), konkursów przedmiotowych, ligi zadaniowej, a także utalentowani sportowcy, informatycy, literaci czy artyści.

 

Największe osiągnięcia sopockich uczniów w ramach dotychczasowych zajęć „Zdolni z Pomorza – Sopot

2019/2020 – I miejsce: projekt pt. „Nie wszystko złoto co się świeci i nie taki diabeł straszny jak go malują”, obszar biologiczno-chemiczny, opiekun A. Helmin;

2018/2019 – III miejsce: projekt pt. „Ekspedycja do wnętrza skóry, czyli daj się namówić na niecodzienną podróż do wnętrza największego narządu jaki posiadasz”, obszar biologiczno-chemiczny, opiekun A. Helmin;

2017/2018 – wyróżnienie: projekt pt. „Robot zdolnie sterowany”, obszar matematyczno-fizyczno- informatyczny, opiekun dr B. Wolnik;

2017/2018 – I miejsce: projekt pt. „Synteza tworzywa biodegradowalnego z ziemniaków”, obszar biologiczno-chemiczny, opiekun A. Helmin.

Skip to content