By profilaktyka w szkołach była skuteczna

Gmina Miasta Sopotu we współpracy z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS Sopot oraz PBS Sopot przeprowadzi kolejne badania profilaktyczne na rzecz sopockiej społeczności szkolnej. Celem jest wielowymiarowa diagnoza dotyczącej profilaktyki szkolnej i skali zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży z 8 sopockich publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zidentyfikowane zostaną także czynniki sprzyjające oraz zapobiegające problemowi uzależnienia wśród dzieci i młodzieży od substancji takich, jak: nikotyna, alkohol, narkotyki. W ramach przeprowadzonych badań ocenione będzie doradztwo zawodowe realizowane w szkołach. W tegorocznych ankietach skierowanych do uczniów (od klasy VII szkoły podstawowej) pojawiły się także pytania dotyczące tematyki LGBTQ.

– Przeprowadzenie badań w publicznych placówkach oświatowych pozwoli na poznanie opinii trzech środowisk szkolnych – uczniów, rodziców oraz nauczycieli – na temat działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Efektem ma być przekazany dyrekcji szkół raport, na podstawie którego zostanie opracowany kompleksowy program wychowawczo-profilaktyczny w każdej z placówek. Zależy nam, by był to program skuteczny, realnie odpowiadający na potrzeby uczniów – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Badania online ruszyły 15 marca, potrwają do końca kwietnia. Raport z badań powinien powstać do 30 czerwca.

Informacje uzyskane z procesie badawczym wspomogą także rozwój usługi doradztwa zawodowego w szkołach – Sopockiego Modelu Doradztwa Zawodowego. Materiał będzie też podstawą do stworzenia Gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu.

W Sopocie badanie przeprowadzane jest drugi rok z rzędu. W roku 2020 udział wzięło blisko 1800 osób (974 uczniów, 649 rodziców/opiekunów oraz 285 pracowników szkół). Wyniki tegoroczne będą szczegółowo porównywane z rokiem ubiegłym ze względu na sytuację pandemiczną.

Działa także Sopocka Platforma Profilaktyczna, na której uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkół mogą uzyskać informacje dotyczące działań profilaktycznych realizowanych w Sopocie, doradztwa zawodowego, a także wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oferowanego sopockim uczniom.

Źródło: https://www.sopot.pl/aktualnosc/8876/by-profilaktyka-w-szkolach-byla-skuteczna

Skip to content