Kontakt

Justyna Rozbicka-Stanisławka
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMS
siedziba: ul. Marynarzy 4 pok. 8, 81-704 Sopot
tel. 58 52 13 610; tel. 609 680 954
e-mail: justyna.rozbicka@um.sopot.pl

Jakub Pilarski
Wydział Oświaty UMS
siedziba: ul. Marynarzy 4 pok. 13, 81-704 Sopot
tel. 58 52 13 738
e-mail: jakub.pilarski@um.sopot.pl