Kontakt

Jakub Pilarski
Wydział Oświaty UMS
siedziba: ul. Marynarzy 4 pok. 13, 81-704 Sopot
tel. 58 52 13 738
e-mail: jakub.pilarski@um.sopot.pl