Miejsca udzielania pomocy i wsparcia osobom i członkom ich rodzin w związku z problemem uzależnienia (alkohol, narkotyki, Internet, hazard itp.)

  1. Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SPZOZ Uzdrowisko Sopot, ul. 3 Maja 67/69, tel. 58 551 48 75 – informacje, konsultacje, terapia indywidualna, grupowa, rodzinna.
  2. Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny „Mrowisko”, al. Niepodległości 717 a, tel. 58 550 26 69 – informacje, konsultacje, terapia indywidualna, grupowa, programy dla osób uzależnionych od marihuany.
  3. Klub Abstynenta „Mewa”, ul. Bohaterów Monte Cassino 5, tel. 58 550 70 69 – informacja, konsultacje, wsparcie, zajęcia promujące zdrowie , aktywność, rozwój zainteresowań.
  4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sopocie, Marynarzy 4, 81-704 Sopot (komisja pracuje zdalnie), tel. +48 506 564 879, 609 691 250 (czynny w godzinach pełnienia dyżurów przez członków Komisji) mail: gkrpa@sopot.pl. Dyżury: poniedziałek godz. 16.00-18.00, środa godz. 9.00-11.00.